Plánované akcie

 • jún 2017 - piate grantové kolo Dobrý nápad
 • 22.-24. september 2017 - Rozhľadňa vol.6
 • november 2017 - Rozhľadňa vol.7

 

Čo sa podarilo zrealizovať:

 • September 2015 - úvodný seminár pre skautských lektorov GV „Rozhľadňa“
 • Október 2015 - podávanie projektov „Dobrý nápad“, prvé grantové kolo
 • November 2015 - podujatie k EYD (European Year for Development) v ČR
 • December 2015 - Rozhľadňa vol.2
 • Január 2016 - druhé grantové kolo Dobrý nápad
 • Február 2016 - Rozhľadňa vol.3
 • Máj 2016 - medzinárodné stretnutie skautských lektorov GV, Banská Štiavnica
 • August 2016 - prezentácia projektu na ROWERWAY vo Francúzsku
 • September 2016 - Rozhľadňa vol.4
 • Október 2016 - tretie grantové kolo Dobrý nápad
 • Február 2017- Rozhľadňa vol.5
 • Máj 2017- výmena skúseností skautských lektorov GV, Slovinsko

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie