Info o projekte

dobry-napad_skauti-myslia-globalne_250Slovenský skauting je zapojený do medzinárodného projektu „Skauti myslia globálne“.

CIELE PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je upozorniť na aktuálne globálne témy akými sú napr. znižovanie chudoby, vzájomná rovnosť a previazanosť, riešenie konfliktov, udržateľný rozvoj, sociálna spravodlivosť či ľudské práva a obohatiť nimi už zabehnutý systém skautského vzdelávania.

PROJEKT V ČÍSLACH

 • 3 roky - Projekt sa začal realizovať s finančnou podporou Európskej Únie v roku 2015, v „Európskom roku rozvoja“, a bude trvať tri roky do konca roku 2017.
 • 10 partnerov zo 7 krajín - do projektu je zapojených ďalších 10 skautských a rozvojových organizácií zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Veľkej Británie, Slovinska a Grécka. Zo Slovenska sa popri Slovenskému Skautingu na projekte podieľa aj organizácia globálneho vzdelávania, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj. Predkladateľom a hlavným koordinátorom projektu je česká organizácia NaZemi zaoberajúca sa globálnych vzdelávaním. Projekt je pokračovaním úspešného kurzu Svet po skautoch, ktorý bol realizovaný v Českej republike v roku 2014.
 • Cez projekt bude vo všetkých partnerských krajinách preškolených približne 100 skautských expertov/ lektorov globálneho vzdelávania.
 • Odhadovaný dosah projektu je zapojenie približne 2800 skautských radcov a vodcov a až okolo 52 000 skautov.

AKTIVITY PROJEKTU

 • Lektori globálneho vzdelávania (GV)- Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie stabilnej skupiny 12 slovenských skautských inštruktorov, ktorí získajú na prehľad o globálnom vzdelávaní pravidelných seminároch s názvom Rozhľadňa. Získané informácie budú ďalej sprostredkovať skautským vodcom, radcom a aj samotným skautom, čím budú multiplikátorom GV v slovenskom skautskom systéme vzdelávania.
 • Workshopy GV - Skautskí vodcovia a radcovia sa dostanú k informáciám o GV aj na príležitostných workshopoch, ktoré budú organizované v rámci väčších skautských podujatí ako napr. Radcovské Fórum, Sympózium, Snem, Skautské dni príp. menšie workshopy v rámci lesných škôl a družinoviek.
 • Medzinárodná výmena skúseností - Skupina skautských lektorov bude zapojená aj do medzinárodných podujatí organizovaných v spolupráci s projektovými partnermi, kde si budú môcť vymeniť skúsenosti so skautskými inštruktormi GV z iných krajín a načerpať nové informácie. V novembri 2015 sa bude konať v Českej republike štvordňové podujatie spojené s TEDx konferenciou. V máji 2016 bude hostiteľom medzinárodného stretnutia Slovensko a v roku 2017 je stretnutie inštruktorov GV naplánované v Slovinsku.
 • Skautské projekty „Dobrý nápad“ - v rámci projektu budú  podporené aj konkrétne nápady zapojenia globálnych tém do činnosti družiny/oddielu na miestnej úrovni. Raz až dvakrát ročne v priebehu celého projektu budú môcť jednotlivci predložiť svoj projektový zámer, pričom realizáciu najlepších projektov bude možné aj finančne podporiť.
 • Podporné vzdelávacie materiály – Cez projekt bude vytvorených aj mnoho inšpiratívneho materiálu pre všetkých, ktorí sa chcú globálnym témam venovať hlbšie, konkrétne:
 • Do generátora družinoviek bude pridaná samostatná kategória globálnych aktivít,
 • vznikne nová globálna odborka/ voľný programový modul,
 •  aktualizovaná verzia Príručky pre skautských vodcov bude obsahovať informácie o GV,
 • oddiely a vodcovia budú môcť odskúšať a neskôr aj využiť nástroj sebahodnotenia Globálny kompas
 • a partnerská organizácia SCCD vytvorí e-learning špeciálne venovaný skautom.
 • Informovanie o GV - zaujímavé a aktuálne informácie o globálnych témach budú priebežne publikované na webe www.skauting.skwww.skaut.sk, v skautských zvestiach, na skautských sociálnych sieťach, na FB funpage Skauti myslia globálne a tiež pravidelne v rámci printových médií Skaut a Médium.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Únie. Za obsah projektu zodpovedajú výhradne partneri projektu a ako taký nemôže byť považovaný za stanovisko EÚ.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie