Projekt globálneho vzdelávania

Vieš

  • z akého dôvodu pestovatelia kakaa nejedia bežne čokoládu?
  • prečo veľa detí nechodí do školy, ale dennodenne pracuje vo fabrikách a na poliach?
  • ako to, že mladí ľudia, ktorí šijú naše tričká, nemajú ani jeden deň v týždni voľno?

Ale prečo by to vlastne MŇA a TEBA malo zaujímať?

Pretože veľa z toho, čo robíme, má vplyv na ľudí na celom svete!

  • Pestovatelia kakaa, ktoré si aj my kupujeme v našich obchodoch, si čokoládu jednoducho nemôžu bežne dovoliť. Napríklad v Pobreží Slonoviny, ktorá je hlavným producentom kakaa, stojí jedna tabuľka čokolády tretinu denného zárobku pestovateľa.
  • Vo väčšine krajín na svete musia pracovať aj deti, pretože plat ich rodičov nepostačuje na obživu celej rodiny. Detská práca úzko súvisí so spotrebou tovarov aj u nás. Dokonca sa častokrát jedná o detskú prácu nebezpečnú, ilegálnu alebo nútenú.
  • V ekonomicky menej rozvinutých krajinách, kde je sústredená svetová textilná výroba, nemajú ľudia zamestnaní v krajčírskych dielňach takmer žiadne práva a kvôli zabezpečeniu živobytia sú nútení pracovať v nedôstojných podmienkach

S ďalšími skautskými a neziskovými organizáciami z celej Európy sa pomocou rôznych aktivít, workshopov a medzinárodných stretnutí snažíme o to, aby sa čo najviac skautov dozvedelo o  vzájomnej prepojenosti sveta a tým mohli žiť uvedomelejšie.

Viac sa dozvieš tu:

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Únie. Za obsah projektu zodpovedajú výhradne partneri projektu a ako taký nemôže byť považovaný za stanovisko EÚ.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie