Tri orlie perá


  • Mlčanie - 24 hodín mlč a nevydaj žiadne hrdelné zvuky
  • Hlad - 24 hodín nič nejedz a pi len vodu
  • Samota - 24 hodín preži osamote nevidený žiadnym človekom.


Tri orlie perá môžu plniť chlapci a dievčatá starší ako 13 rokov. Túto výzvu možno skladať len na letnom skautskom tábore. Jeden bod sa možno pokúsiť plniť na jednom tábore max. 3 krát. Tri orlie perá celkovo možno skúsiť na 3 táboroch. Kontrolou je skautská česť. Plnenie orlieho pera samoty nemožno kombinovať s plnením iného orlieho pera. Pri orlom pere samoty si môže oddiel stanoviť bezpečnostnú doplňujúcu podmienku, aby bol skaut vo vzdialenosti na dohľad alebo dosluch píšťalky od tábora.

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Zdieľanie