36 hodín služby

Zdvihni palicu služby!

Podmienky

Vykonal som 36 hodín služby v priebehu jedného roka v troch kategóriách:

  • 12 hodín služby prírode
  • 12 hodín služby verejnosti/komunite
  • 12 hodín služby skautingu

S mojím vodcom alebo radcom som si dohodol, kde a ako dlho budem slúžiť. V rámci jednej kategórie môžem mať aj viac cieľov a môžem si tak 12 hodín rozdeliť aj na menšie časti. Napríklad v kategórii služba prírode som spoločne s družinou 6 hodín venoval obnoveniu studničky, 4 hodiny stavaniu vtáčích búdok a 2 hodiny prezentácii pre škôlku. Slúžiť môžem sám alebo aj s družinou. Do hodín služby sa ráta len aktívne úsilie – preto ak som čistil studničku 2 hodiny a potom ďalšie 4 hodiny opekal špekáčiky, zarátam si len 2 hodiny a nie 6 hodín. Je už na skautskej cti, ako si nakoniec čas zarátam. Dobrým pravidlom je radšej mať o polhodinu viac služby ako výčitky svedomia. Plnenie výzvy je časovo ohraničené na jeden rok = 365 dní.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie