Voľný programový modul Ľaliový kríž

Poslanie a ciele Ľaliového Kríža:

ĽK je voľným programovým modulom – teda doplnkom skautského chodníka pre skautov, ktorí chcú rozvíjať duchovno. Súčasne je ĽK formou uznania toho, že jednotlivec dosiahol určitú úroveň duchovného života.

Ľaliový kríž má byť jednoduchým základným motivačným sprievodcom k prebudeniu aktívneho duchovného života skauta. Nejde teda žiadny predpísaný súbor znalostí, z ktorých je človek vyskúšaný, ale skôr o pootvorenie dverí a ukázanie toho, ako je možné pestovať svoj duchovný život.

Štruktúra Ľaliového kríža

  • 1. stupeň - žltý - vĺčatá a včielky
  • 2. stupeň - zelený - skauti a skautky
  • 3. stupeň - fialový - rangeri a rangerky

Veková kategória

Stupeň

Základné úlohy

Voliteľné úlohy

Približná doba plnenia

Vĺčatá a včielky

žltý

3 x

6 x

4 mesiace

Skauti a skautky

zelený

3 x

8 x

6 mesiacov

Rangeri a starší

fialový

3 x

10 x

8 mesiacov

Sprievodcovia ĽK

biely

Vek 16 rokov a viac
Prečítam si znenie úloh ĽK

Vyberiem si a splním ľubovoľnú úlohu z ĽK

Vyplním online formulár

Každý stupeň obsahuje 3 základné úlohy, ktoré sú zamerané na budovanie návykov v duchovnej oblasti. Ostatné úlohy sú voliteľné a sledujú vypísané ciele. Pri každom cieli si účastník vyberá jednu úlohu zo zoznamu. Ciele slúžia najmä pre sprievodcov programom - môžu podľa potreby upraviť úlohu a lepšie ju „napasovať“ na účastníka a zároveň zachovať účel danej úlohy.

 

 

 

Biely stupeň - sprievodcovia Ľaliovým krížom

Stupeň určený pre činovníkov, ktorí v oddieloch a zboroch sprevádzajú mladších členov pri plnení Ľaliového kríža.
Biely stupeň možno získať splnením týchto podmienok 

  • vek aspoň 16 rokov
  • prečítať si znenie úloh ĽK
  • vybrať si a splniť ľubovoľnú úlohu z niektorého stupňa a verzie ĽK
  • vyplnením online formulára

Nášivku bieleho stupňa na základe žiadosti udeľuje Programová rada. Nášivka bieleho stupňa na rovnošate znamená ochotu a schopnosť pomôcť mladším členom pri plnení ĽK a predpokladá aj určitú vyspelosť.

Verzie ĽK

Všeobecná verzia

Je inšpirovaná rôznymi svetovými náboženstvami a zároveň nie je priamo viazaná na žiadne z nich. Všeobecná verzia je vhodná ako pre veriacich rôznych svetonázorov, tak pre hľadajúcich a tých, ktorí nie sú príslušníkmi žiadneho konkrétneho náboženstva alebo cirkvi. Úlohy stoja na spoločnom základe - skautingu. Dotýkajú sa života v prírode, priateľstva, odpustenia, nezištnej službe, hľadaní odpovedí na veľké životné otázky a života v komunite rodiny.

Katolícka verzia

Je určená pre tých, pre tých, ktorí by chceli prehĺbiť prežívanie duchovna v skautingu v zmysle katolíckej viery. Zároveň je pozvánkou na lepšie spoznanie kresťanského učenia. Úlohy priamo súvisia so sviatosťami a učením katolíckej cirkvi.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie