Vlčí skaut

Ocenenie Vlčí skaut je najvyššie ocenenie, ktoré môže vĺča alebo včielka získať. Kritéria na jeho získanie sú jednoduché, ale na jeho plnenie treba dostatok času. Deti sa musia snažiť a dlhodobo na sebe pracovať plnením rôznych odboriek a výziev.

Podmienky 

  1. Vlčiacky sľub
  2. Ukončené vlčiacke stupne napredovania pre staršie vĺčatá (Slobodný lovec, Mauglí človek)
  3. Získaných minimálne 6 odboriek
  4. Získaná výzva Tri tesáky a 2 ďalšie ľubovoľné výzvy

Ako udeľovať ocenenie Vlčí skaut

Vlčí skaut je ocenenie, ktoré je inšpirované Orlím skautom. Toto ocenenie pre vĺčatá a včielky je prispôsobené ich možnostiam. Vĺča alebo včielka môže získať toto ocenenie až do prechodu ku skautskej družine alebo oddielu, najneskôr však do nástupu do šiestej triedy základnej školy. Ocenenie odporúčame udeliť počas rituálu prechodu ku skautom. Následne  ho môže nosiť ako skaut/ka na pravom vrecku skautskej rovnošaty.

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
363
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
133
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
107
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
105
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
99

Spolu hlasov: 807

Zdieľanie