Skautský chodník

Skautský chodník je názov stupňov napredovania pre skautskú vekovú kategóriu. Skladá sa z troch častí:

Prvý skaut

(11-12 rokov)

Neznáme cesty

(12-13 rokov)

Posledný vrchol

(13-14 rokov)

Po absolvovaní Nováčika začína skaut pracovať na svojom raste vo všetkých oblastiach rozvoja osobnosti pomocou úloh a aktivít. Splnenie úloh hodnotí so svojím radcom, rodičom alebo sám. Druhý stupeň rozširuje oblasti rozvoja o nové témy, zvyšuje ich náročnosť a ponúka nové možnosti rastu pre mladých. Zvládnutie tretieho stupňa znamená splnenie Skautského chodníka a pripravenosť prejsť k vekovej kategórii rangerov a plniť ich program.

 

Na splnenie každého stupňa potrebujú skauti a skautky približne jeden rok. So zvyšujúcou náročnosťou úloh sa taktiež mení i možnosť výberu úloh a celých kapitol. Kým v stupni Prvý skaut sú kapitoly a úlohy jednotné pre všetkých, v stupni Posledný vrchol môžu členovia uprednostniť kapitoly, ktoré ich zaujímajú. Skautský vodca môže vždy kapitoly a úlohy prispôsobiť schopnostiam členov.

Aby sa skautom aj vodcom so stupňami Skautského chodníka ľahšie pracovalo, každý stupeň má vlastnú príručku. Tie ponúkajú množstvo príbehov, zaujímavostí a nápadov, ktoré približujú jednotlivé výchovné ciele spôsobom blízkym mladým ľuďom. Každý skaut by mal mať vlastné príručky stupňov, aby si do nich mohol priebežne zapisovať svoj dosiahnutý postup a poznámky.

Symbolický rámec

Ústredným motívom skautskej vekovej kategórie je dobrodružstvo a objavovanie nových území s priateľmi. Tomu zodpovedá aj symbolický rámec jednotlivých stupňov Skautského chodníka.

Prvý skaut je venovaný zakladateľovi skautingu, Robertovi Baden-Powellovi. V osobe sprievodcu sprevádza skauta počas plnenia úloh. Ten sa tu zoznámi s rôznymi príbehmi a zaujímavosťami z jeho života, ktoré sú preňho motiváciou a povzbudením.

 

 

Neznáme cesty skauta symbolicky zavedú do nových krajov, na štyri svetové strany, pričom na každej z nich rozvíja svoju osobnosť v inom smere. Rôznorodosť skautského života preskúma v rozľahlej krajine ľadu (rozvoj charakteru), na šírej lúke plnej kvetov (rozvoj služby), v drsnej púšti (rozvoj zdravia a sily) a divokom pralese (rozvoj schopností a zručností).

 

Tretí stupeň sa nesie v znamení dobývania vrcholu a rôznych udalostí počas stúpania, pričom výstupom na Posledný vrchol napredovanie po Skautskom chodníku končí. Počas putovania na vrchol sa skauti symbolicky dostanú do búrkového mračna, navštívia podhorskú dedinu, otestujú vlastnú silu a šikovnosť na skalnom previse a zachránia ľudí v núdzi.

Na stiahnutie

Prvý skaut

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie