Program vĺčat v kocke

Túto príručku sme vytvorili ako pomôcku pre všetkých, ktorí pracujú s vĺčatami a včielkami. Je dielom širokého kolektívu autorov. Veríme, že v nej nájdete podnety a tipy na obohatenie svojej činnosti.

Metodika sa zoberá základom psychológie a všeobecnou symbolikou vekovej kategórie vĺčat a včielok. Veľká časť je venovaná stupňom napredovania, kde sa dozviete, ako ich zaviesť do oddielu, ako s nimi pracovať a prispôsobiť ich na mieru konkrétnemu členovi. Práca s odborkami, výzvami a najvyšším ocenením je vysvetlená v závere metodiky. Dôraz sa kladie aj na sľub a ako tento silný moment využiť naplno. Po prečítaní celej metodiky by vám malo byť jasnejšie, ako kvalitne a plnohodnotne používať programovú ponuku Slovenského skautingu pre vĺčatá a včielky a akým spôsobom nakopnúť svoj program na novú úroveň.

Príručku si môžete voľne stiahnuť kliknutím na obálku.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie