Orlí skaut

Medzi nášivkami odboriek, výziev a stupňov je jedna, ktorá svojou dôležitosťou predbieha všetky ostatné. Symbolizuje statočnosť, vytrvalosť a nadobudnutie ozajstných skúseností. Právo nosiť ju majú tí, ktorí vytrvali v svojom úsilí a dosiahli najvyššiu métu v skautskom programe – Orlieho skauta.

 

Orlí skaut je najvyšší stupeň, ktorý môže skaut v rámci programovej ponuky dosiahnuť. Hovorí veľa o charaktere a pevnej vôli toho, kto tento stupeň splnil.

Podobnosť s orlom nie je náhodná

Náš najvyšší programový stupeň nie je pomenovaný po orlovi náhodou. Tento majestátny dravec je súčasťou našich legiend i kultúry, bol symbolom sily, odvahy a vznešenosti už u dávnych Slovanov. Nuž a tak, ako si naši predkovia brali orla za vzor odvahy a sily, prepožičali sme si ho aj my.

Dosiahnuť ho je snom všetkých začínajúcich skautov. Medzi českými skautmi je to Leví skaut, Američania zasa majú známeho Eagle Scouta (teda tiež Orlieho skauta), pre britských skautov je najvyšším cieľom odznak kráľovnej Alžbety II., v iných krajinách je to často odznak náčelníka, hlavy štátu alebo symbol, ktorý sa spája s tou či onou krajinou.

Nové podmienky

V období 2017-2019 je možné plniť Orlieho skauta podľa pôvodných alebo nových podmienok. Nové podmienky sa stanú jedinými platnými počnúc rokom 2020. Súvisia najmä so zmenami vekových kategórií a ponukou nových stupňov napredovania.

Skauti a skautky musia do svojich 20. narodenín splniť nasledujúce podmienky:

 • zložená nováčikovská skúška
 • zložený skautský sľub
 • úspešné ukončenie skautských stupňov napredovania – Skautský chodník
 • úspešné ukončenie rangerských stupňov napredovania – Rangerský horizont
 • získanie 5 odboriek: Občan, Táborník, Kultúra, Prvá pomoc a Ochranca prírody
 • získanie výzvy Rytierske stužky
 • získanie 4. stupňa ocenenia 7 ľalií
 • predloženie Odporúčania vodcu

Pôvodné podmienky – platné do roku 2020

Ocenenie Orlieho skauta je možné získať do svojich 20. narodenín a to splnením podmienok:

 • úspešné dokončenie najvyššieho stupňa Skautského chodníka
 • zrealizovanie 4 roverských projektov alebo ukončenie Rangerského horizontu
 • získanie 5 odboriek: Občan, Táborník, Kultúra, Prvá pomoc a Ochranca prírody
 • získanie výzvy Rytierske stužky

Súčasťou podmienok je zorganizovanie roverských projektov, ktoré majú trvanie aspoň pol roka vrátane plánovania, realizácie a vyhodnotenia. Aspoň jeden z projektov musí byť záujemcom o Orlieho skauta priamo koordinovaný, v ostatných musí byť aktívnym členom projektového tímu. Projekt musí mať vytvorené vlastné logo a použité ako nášivku, button, logo na tričko alebo iné.

Zameranie 4 projektov

 • Eko projekt – zameraný na zlepšenie životného prostredia v okolí (napr. čistenie potoka, zlikvidovanie skládky odpadu, vysádzanie zelene).
 • Skautský projekt – zameraný na skvalitnenie činnosti oddielu, zboru, oblasti (napr. skautský ples, etapová hra, skautské dni, oslava Dňa sesterstva).
 • Projekt pre verejnosť – zameraný na pomoc spoločenstvu, v ktorom ako občan skaut žije a na vytváranie dobrého mena skautingu (napr. deň detí v obci, divadelné predstavenie, blší trh).
 • Dobrovoľný projekt – eko, skautský, pre verejnosť, iný

Roverský projekt – ako na to?

Pri písaní a realizácii projektu ti môže pomôcť priložený dokument „Roverský projekt – ako na to?“ a Šablóna projektu, ktorú vyplníš pri jednotlivých projektoch.


Na stiahnutie 

Roverský projekt - ako na to?

Šablóna roverského projektu

Logo Orlí skaut 

 

Po splnení podmienok:

 • vyplň online dotazník
 • mailom zašli kompletné 4 roverské projekty na program@skauting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie