Odborka Záchranár

Odborka Záchranár

 1. Navštívili sme stanicu RZP, kde nám ukázali vybavenie sanitky. Poznáme telefónne číslo na RZP.
 2. Vyrobili sme maketu človeka v životnej veľkosti s najdôležitejšími orgánmi v tele a popisom ich funkcii.
 3. Rozprávali sme sa s vyškoleným zdravotníkom, ktorý nám ukazoval správny spôsob ošetrovania raneného.
 4. Hrali sme sa na záchranárov, ošetrovali sme “ranených“  so zlomeninou, krvácaním, popáleninami, v bezvedomí...
 5. Na výprave sme si vyskúšali prenos raneného a stabilizovanú polohu.
 6. Na modeli sme si vyskúšali masáž srdca a umelé dýchanie.
 7. Každý člen si zaviedol lekárničku alebo KPZ v ktorej má bežné pomôcky na poskytnutie prvej pomoci (náplasti, ovínadlo, dezinfekčný prostriedok, gáza), vieme ako sa používajú.
 8. Na internete alebo v časopisoch sme našli obrázky poranení a poskytovania prvej pomoci, z ktorých sme urobili plagát a vystavili ho v brlohu.
 9. Keď sa nám niečo stane povieme to staršiemu ( vodca, zdravotník, rodič). Vieme že lieky užívame len pod dohľadom dospelej osoby.

Poznámky:

 •    Odborku možno plniť v prírode aj v klubovni.
 •    Bod 9 sa realizovať nemusí. Ide v ňom len o to, aby sa deti naučili, že poranenia majú oznámiť staršej, skúsenejšej osobe a že lieky nesmú brať sami.
 •   Pri plnení úloh dbáme na bezpečnosť “ ranených“ aj “ ošetrujúcich“, najmä pri prenose “raneného“.

Výchovný zámer odborky:

Deti sa naučia základy poskytovania prvej pomoci, naučia sa ošetriť bežné poranenia, privolať pomoc. Zároveň sa hrovou formou oboznamujú s prácou záchranárov.

 

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra:

Dobiáš, V.: Abeceda prvej pomoci. Slovenský Červený kríž, Bratislava 2008, 1. revidované vydanie.
Príručka Slovenského Červeného kríža pre kurzy prvej pomoci
. Bratislava.

Zdieľanie