Odborka Výtvarník

Odborka Výtvarník

1.      Navštívili sme výstavu výtvarného umenia.

2.      Nakreslili sme aspoň 3 kresby s motívom prírody či táborového života rôznymi technikami (farebnými pastelkami, ceruzkou, kombinovanou technikou - napríklad voskovky, tuš a vyškrabovanie motívov)

3.      Namaľovali sme zátišie či krajinku (vodovými alebo temperovými farbami)

4.      Vytvorili sme praktické predmety modelovaním z hliny alebo moduritu (vázy, misky, tanieriky, svietniky...)

5.      Vytvorili sme z papiera rôzne pásové vystrihovačky, alebo jednoduché skladačky (lodičky, čiapky, hra nebo - peklo...)

6.      Vytvorili sme výtvarné dielo netradičnou technikou (sadroryt, batikovanie, koláž, krkváž...)

7.      Urobili sme výstavku našich diel a urobili k nej naozajstnú vernisáž.

Poznámky

  • Odborka sa môže plniť skupinovo, či individuálne.
  • Pri praktickej činnosti je potrebný neustály dohľad a pomoc od dospelého, hlavne pri práci s akýmkoľvek náradím či nástrojmi.
  • Miesto moduritu je možné použiť plastelínu.

VÝCHOVNÝ ZÁMER ODBORKY

Odborka podporuje rozvoj výtvarných zručností,  je prípravou na vyššie stupne odborky pre skautský vek. Prispieva k sociálnemu a intelektuálnemu rozvoju.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Maryan Kohlová: 200 výtvarních činností, Portál 1996
Petra Vondrová : Výtvarné techniky pro děti, Portál 2001
Kol. autorov : Rukodělné práce a výtvarné hry, Skautské prameny – Liberec 1998
Koloman Leššo : UROB SI z hliny, moduritu, plastelíny, Mladé letá 1987 (edícia Urob si...)

Zdieľanie