Odborka Všadebol

Odborka Všadebol

 1. Založili sme si Klub priateľov nášho mesta, dediny alebo okolia. 
 2. Spoznávali sme legendy týkajúce sa nášho okolia, alebo sme vymýšľali vlastné.
 3. Podľa mapy sme určovali zaujímavé miesta v našom okolí. 
 4. Objavovali sme staré legendárne miesta v našom okolí, hrady, historické budovy, ale i rôzne zákutia a pekné miesta.
 5. Robili sme užitočné práce v okolí: pomáhali sme pri sadení trávy a stromov, opravovali sme poškodené ploty, olejovali sme škrípuce brány a pod.
 6. Hrali sme mestskú hru alebo hru v dedine (napr. Vyzvedači v našom meste).
 7. Navštívili sme informačnú kanceláriu, alebo sme rozprávali so znalcom miestneho okolia.
 8. Napísali a ilustrovali sme niekoľkostranovú brožúrku o zaujímavých miestach v našom okolí.

Poznámky

 • Pri príprave plnenia odborky by sa vodca alebo inštruktor mali zahĺbiť do miestnej knižnice, vyhľadať knihy, staré časopisy, kde sú zaujímavé fakty o okolí, a tieto pri plnení odborky využiť.
 • Deti sa môžu hrať na detektívov a riešiť nejakú starú neobjasnenú záhadu, navštevovať starých ľudí azhromažďovať rôzne informácie.
 • Pestujte u detí pozitívny vzťah k svojmu mestu a okoliu, ale dajte pozor na to, aby neskĺzol k prehnanej, manifestačnej pýche a neúcte k iným mestám, regiónom, štátom, národnostiam, národom.

Výchovný zámer odborky

Vĺčatá a včielky pri plnení tejto odborky získavajú vedomosti o svojom bydlisku a jeho okolí. Učia sa vnímať a všímať si zaujímavé veci, budujú si pozitívny vzťah k svojej lokalite a učia sa jej pomáhať.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra

Informačné brožúrky a knihy o vašom meste. 
Janota: Slovenské hrady.

Zdieľanie