Odborka Táborník

Odborka Táborník

1.      Na táboroch sme strávili aspoň 14 dní.

2.      Stavali sme jednoduché stany (áčko a pod.)

3.      Dokázali sme sa s pomocou rodičov zbaliť na tábor, vieme na čo ktorá časť táborového výstroja slúži a ako sa o ňu starať (vrátane starostlivosti o oblečenie počas tábora).

4.      Poznáme zásady práce s nožíkom a vieme ho správne a bezpečne používať.

5.      Pod dohľadom dospelého sme vyskúšali pracovať s pílkou, sekerou a zatĺkali sme klince.

6.      Do stanu sme si vyrobili užitočný doplnok (vešiak, podložku na zem, poličku, lavičku...)

7.      Na tábore sme vyrobili užitočnú vec pre všetkých táborníkov (nástenku, plôtik, mostík, slnečné hodiny, jednoduchú táborovú stavbu a pod.)

8.      Vyrobili sme družinovú lavičku k táboráku.

9.      Postavili sme celtový prístrešok pre družinu.

10.  Poznáme aspoň 3 druhy úžitkových a 2 druhy slávnostných ohňov.

11.  Spoznávame táborovú symboliku (nástupy, táboráky, kruh čistoty...)

12.  Spoločne sme pripravili suroviny a na ohnisku v kotlíku sme z nich uvarili jedlo pre oddiel alebo družinu.

Vieme ako sa chrániť proti teplu a chladu, dokážeme sa správne obliecť do každého počasia a na nočnú hliadku.

Poznámky

  • Odborka sa plní hlavne na skautskom tábore. Je možné ju plniť skupinovo i individuálne.
  • Počet dní na tábore sa ráta zo všetkých táborov ktorých sa vĺča alebo včielka zúčastnili
  • Pri praktickej činnosti je potrebný neustály dohľad a pomoc od dospelého, hlavne pri práci s akýmkoľvek náradím či nástrojmi.

VÝCHOVNÝ ZÁMER ODBORKY

Odborka podporuje rozvoj skautských zručností, prispieva k sociálnemu a intelektuálnemu rozvoju i k rozvoju charakteru.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Dužík Miroslav: Táborová prax : príručka pre organizátorov táborov v prírode, SlSk, 2001
Dužík Miroslav
: Ako do prírody : letné tábory, PEREX K+K, 1994
Vosátka Mirko
: Tábornická encyklopedie, Mladá fronta, 1985
Watkins David
: Táborenie a turistika, Mladé letá, 1995
Lindeboom Jeroen
: Viazané stavby : 250 uzlov a techník, ako stavať bez klincov, SlSk, 2001
Hansa Miloš
: Ako na to : osvedčené pracovné spôsoby, náradie a pomôcky pre domácu a školskú dielňu, SVTL, 1963
Jedlička Róbert
: Víkend na chate, v chalupe, pod stanom, Obzor, 1985
Slašťan Dušan
: Šlabikár zálesáka, Partner, 2003
Kayser Renée
: Přítel lesa : Příručka pro mladé skauty, Osveta, 1997

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie