Odborka Sv. Juraj

 1. Spoznali sme život sv. Juraja a podľa obrázkov miest ktoré navštívil.
 2. Navštívili sme jaskyňu v ktorej žili draci.
 3. V scénke alebo hre sme sa hrali na Juraja a porazili sme zlo.
 4. Zorganizovali sme rytiersky turnaj.
 5. Vyrobili sme kopiju a maketu draka.
 6. Pozreli alebo prečítali sme si príbeh o drakoch.
 7. Spoznali sme ozajstné draky (varany, plazy...) a niektoré sme aj pozorovali.
 8. Vyrobili sme skautskú ľaliu.
 9. Rozprávali sme sa so starším skautom o tom ako ho sv. Juraj sprevádza životom.

Poznámky:

 • Odporúčame vedúcim vopred naštudovať život sv. Juraja, miesta v ktorých pôsobil a aj iné zaujímavosti z jeho života okrem „súboja s drakom“.
 • Pri návšteve jaskyne odporúčame navštíviť verejnosti prístupnú, nakoľko do iných jaskýň sa dá vstupovať len s profesionálnym speleológom.
 • Pri hre „rytiersky turnaj“ dbať na zvýšenú bezpečnosť, je vhodné pri prípadných súbojoch používať atrapy „zbraní“ z kartónu, molitanu a pod.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Zdieľanie