Odborka Stopár

Odborka Stopár

1.      Na výprave sme sa naučili ako sa správať a maskovať pri pozorovaní  zvierat.

2.      Vieme, aké stopy zanechávajú zvieratá (odtlačky chodidiel, perie, olúpaná kôra, trus, šupky semien a pod.)

3.      Poznáme odtlačky 10 zvierat (napríklad: kôň, krava, ovca, srnec, pes, mačka, zajac, vrabec, hus, sliepka). Stopy sme si nakreslili a obrázkami vyzdobili klubovňu.

4.      Na výprave sme sledovali stopu zvieraťa a z najkrajšieho odtlačku sme dokázali vyrobiť sadrový odliatok.

5.      Počúvali sme hlasy vtákov a zvierat a pokúsili sme sa ich napodobniť.

6.      Rozoznáme podľa hlasu 5 vtákov.

7.      Podľa ľudských stôp vieme určiť či človek bežal alebo šiel voľným krokom.

8.      V prírode vieme podľa ohniska a poriadku okolo neho určiť akí ľudia tam asi táborili.

9.      V mäkkej pôde alebo na prašnej ceste rozoznáme stopy vozidiel (bicykel, motorka, osobné auto, traktor...)

Poznámky

  • Pri plnení tretieho bodu je možné použiť nahrávky hlasov vtákov a zvierat.
  • Siedmy bod sa plní na snehu, v piesku alebo na prašnom povrchu aby deti rozdiel videli na vlastné oči.
  • Pred plnením tejto odborky je potrebné preštudovať literatúru o stopárstve a pripraviť potrebný materiál (sadru, CD so zvukmi vtákov a zvierat a pod.)

VÝCHOVNÝ ZÁMER ODBORKY

Odborka rozvíja pozornosť, zručnosti a pomáha k intelektuálnemu a sociálnemu rozvoju. Zároveň pomáha pri budovaní pozitívneho vzťahu k prírode.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

K. Dolejš: Skautské stopařství, Merkúr, Praha, 1991
Lisak Frédéric
: Stopy a odtlačky : rozlišovanie vtáčích pier, rozpoznávanie stôp líšky, diviaka alebo jazveca.., Príroda, 1996
Leutscher Alfred
: Stopy a značky zvierat, Mladé letá, 1996
Lisak Frédéric
: Stopy, Slovart, 2004
Gourier James
: Mladý pozorovateľ v lese, Slovart, 2002
Kayser Renée
: Přítel lesa : Příručka pro mladé skauty, Osveta, 1997
M. Dužík: Ako do prírody, Perex, Bratislava 1994
Colvin Leslie
: Pestrý život v prírode, Mladé letá, 2000

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie