Odborka Slovan

Odborka Slovan

  1. Vydali sme sa na výpravu, na ktorej sme si vybrali krajinu, v ktorej sme založili slovanskú ríšu. Pomenovali sme slovanskými menami okolité lúky, lesy, potoky, rieky, vrchy...
  2. Budovali sme si slovanské obydlia.
  3. Zhotovili sme si slovanské odevy a vyrobili si hlinené misky.
  4. Piekli sme si na ohnisku placky z obilia drveného kameňmi, alebo sme si varili kašu z prosa a mlieka, ktorú sme dochutili medom a ovocím, čo sme nazbierali v lese. Jedlo sme zapíjali medovinou. 
  5. Vyrobili sme si luky a šípy a vydali sa na lov jeleňa.
  6. V lese a na lúkach sme sa stretli so slovanskými bohmi a bôžikmi, ktorí nám rozprávali všeličo zaujímavé o prírode a dávali nám rozličné úlohy. 

Poznámky

  • Odborka má byť veľmi praktická, aby bola pre deti mladšieho školského veku príťažlivá. Deti by v nej mali zažiť kus romantiky a úzkeho kontaktu s prírodou.
  • Plnenie tejto odborky je vhodné neskoro na jar, v lete alebo skoro na jeseň. Môže byť i námetom na táborovú hru. Jediným vhodným miestom na jej plnenie je jednoznačne príroda.
  • Medovina je alkoholický nápoj, preto ju treba nahradiť niečím iným podľa fantázie organizátorov.
  • Organizátor by si mal najprv naštudovať potrebné fakty o živote starých Slovanov. 

Výchovný zámer odborky

Pri plnení odborky deti poznávajú život starých Slovanov, pričom by ich odborka mala viesť k budovaniu pozitívneho vzťahu k národnej minulosti. Mala by im zároveň ukázať hodnotu ľudskej práce poznávaním náročnosti získavania potravy, odevu, zbraní a budovania obydlí v minulosti. Odborka prispieva najmä k intelektuálnemu, sociálnemu a telesnému rozvoju.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra

Váňa, Z.: Svět dávných Slovanů. Artia, Praha 1983. 
Niederle, L.: Rukověť slovanských starožitností. ČSAV, Praha 1953. 
Priležajeva - Barskaja, B.: Starí Slovania. SNDK, Bratislava 1954. 
Farana, R.: Příchod Slovanů na Moravu a do Čech. In: Táborové hry. Nakl. Mravenec, Brno 1993 

Zdieľanie