Odborka Rytier

Odborka Rytier

  1. V múzeu alebo na hrade sme sa zoznámili s životom stredovekých rytierov, ich zvykmi, zbraňami, turnajmi a vtedajšími spôsobmi.
  2. Usporiadali sme výlet na starý hrad a zúčastnili sa vystúpenia skupiny historického šermu.
  3. Vyrobili sme si rytiersku zbroj (brnenie), drevený meč a štít s namaľovaným erbom.
  4. Usporiadali sme bojovú hru s dobýjaním opevnenia.
  5. Usporiadali sme rytiersky turnaj a v ňom jednotlivé súťaže ako klanie, jazdecké zápasy, boj s palcátom, streľba z luku, zápasy a rôzne iné "dobové" športové disciplíny v prírode. Na záver turnaja sme usporiadali odmeňovanie víťazov a na ich počesť trubadúrsku súťaž.
  6. Hrali sme scénky vyjadrujúce základy zdvorilosti, rytierske cnosti a činnosti.
  7. Usporiadali sme pasovanie rytierov so spomienkou na svätého Juraja, patróna rytierov a skautov. 
  8. Vytvorili sme si vlastný rytiersky kódex.

Poznámky

  • Pri bojových hrách dbáme na bezpečnosť. Napr. pri palcátovom turnaji používame mäkké handrové gule pripevnené povrázkom k rúčke, bojovníci sa bránia vyrobeným štítom, rátajú sa zásahy na telo. Pri jazdeckých súbojoch môžu kone nahradiť spoluhráči atď. Šermovaniu palicami sa radšej vyhnime.
  • Aby sme predišli rozčarovaniu, treba deťom povedať aj skutočnú historickú pravdu: stredovekí rytieri boli ľudia ako všetci ostatní. Mali chyby, boli hriešni, dopúšťali sa často zla. Nemali by sme napríklad propagovať križiacke vojny, ktoré boli v skutočnosti krvavým konfliktom dvoch náboženských fundamentalizmov s nedoziernymi následkami na obidvoch stranách. Napriek tomu sa z rytiera časom vyvinul symbol pozitívnych vlastností a cností, ktoré sú ideálom do dnešných čias. Na tie sa treba zamerať. Rytier ako symbol, ktorý má čo povedať aj dnešku. 

Výchovný zámer odborky

Odborka je prípravou na plnenie odboriek skautských a roverských. Formou hry zoznamuje deti s históriou, životom a etikou rytierstva. Vĺčatá a včielky by mali rytiera chápať ako európsky nadčasový etický ideál, hodný nasledovania vo formách súčasných. Pomocou tohto symbolu môžeme deti učiť základy etiky, etikety, vyvinúť v nich záujem o históriu, ochotu slúžiť v mene vyšších ideálov atď.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra

Klučina: Rytieri. Homo militaris, Fragment, Praha 95 
C.C. Ragache, Francis Phillipps: Rytieri. Mýty a legendy. Gemini, Bratislava 1994 
Hulpach: Rytíři krále Artuše. Fénix, Praha 1991 
T. Malory: Artušova smrť". Tatran 1979 
Huizinga: Jeseň stredoveku, Tatran, Bratislava 1990 
Buben: Encyklopedie heraldiky. Libri, Praha 1994 
L. Křižek, Zdirad Čech: Encyklopedie zbraní a zbroje. Libri, Praha 1997 
P. Fandák: Rytieri. Články v Médiu č. 5/96 až 3/97 
C. A. von Volbroth: Heraldika. Úvod do světa erbů. Blesk, Ostrava 1996

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie