Odborka Pútnik

Pútnik

  1. Rozprávali sme sa so znalcom miestnych pamiatok o zaujímavých cirkevných a duchovných stavbách a objektoch v našom regióne (napríklad studničky, kostoly, kaplnky, kláštory, kalvárie...)
  2. Navštívili sme niektoré z týchto miest.
  3. Na každom navštívenom mieste sme sa krátko zamysleli alebo pomodlili.
  4. Vyrobili sme si svoje pútnické palice a nosili sme ich na výlety.
  5. V klubovni sme vytvorili maketu niektorého z navštívených miest (napríklad maketu kostola).
  6. Počas plnenia odborky sme urobili aspoň štyri oddielové dobré skutky (napríklad vyčistenie okolia kaplnky, studničky a pod.)
  7. Spoznali alebo navštívili sme významné pútnické miesto v regióne alebo sme sa zúčastnili detskej púte.
  8. Na výlete sme sledovali západ slnka a sledovali sme krásu prírody.
  9. Vlastnoručne sme vyrobili sviečky a počas putovania sme ich zapálili na niektorom navštívenom mieste.

Poznámky

Plnenie odborky je možné realizovať s menšou alebo väčšou duchovnou intenzitou podľa zamerania členov oddielu a vedúcich. Na pietnych miestach sa v každom prípade správame dôstojne a deťom podľa potreby vysvetlíme prečo.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Zdieľanie