Odborka Pračlovek

Odborka Pračlovek

 1. Vyrobili sme si model pravekej osady.
 2. Postavili sme si príbytky.
 3. Vyrobili sme si primitívny pluh, zorali cca 1m2 – 2m2 pôdy a vysiali obilie.
 4. Urobili sme si oštepy a kamenné sekery a lovili zver.
 5. Zakladali sme oheň nie len zápalkami ale aj kameňmi a palicami.
 6. Ušili sme si kožené (plátenné) odevy a oblečenie z papradia a prasličiek, ozdobili sme sa náhrdelníkmi zo zvieracích zubov.
 7. Opekali sme si mäso zo zvierat, ktoré sme ulovili, živili sme sa vajíčkami a lesným ovocím, ktoré sme našli.
 8. Našli sme vhodné kamene a nemaľovali na nich výjavy zo života kmeňa, príbytky sme pomaľovali jaskynnými maľbami.
 9. Vyrobili sme skamenelinu živočícha alebo rastliny.
 10. Urobili sme si primitívne hudobné nástroje a pripravili koncert. Pri ohni sme predviedli rituálny tanec.

Poznámky:

 •    Odborka má byť veľmi praktická, má sa plniť v prírode. Je vhodným námetom na táborovú hru.
 •    Bod 3 je potrebné robiť na začiatku tábora, aby malo obilie dostatok času na rast. Najvhodnejšie je vysiať žeruchu.
 •    Zvieracie zuby ľahko vyrobíte z modelovacej hliny alebo moduritu.
 •    Pri plnení bodu 4 je vhodné okrem zvierat z kartónu umiestniť v lese aj mäso (mrazené kura) a vajíčka ktoré potom deti použijú v bode 7.
 •    Výroba skameneliny – odliatok zo sadry.
 •    Odborku je vhodné doplniť hrami s touto problematikou.

Výchovný zámer odborky:

Pri plnení odborky deti poznávajú život ľudí v praveku. Odborka ukazuje hodnotu ľudskej práce pri výrobe odevov, zbraní, pri love. Prispieva ku kladnému vzťahu detí k prírode.  

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra:

 Včelák, J.: U pravěkých lovců, Rytíři krále Artuše. Brno 1999.
Foglová, M.: Táborové etapové hry. Praha 2006.
Lommel Andreas
: Pravěk a umění přírodních národů : Umění světa, Artia, 1972
Kholová Helena
: Po stopách lovců kožešin, Albatros, 1989

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie