Odborka Pilot

Odborka Pilot

  1. Stretli sme sa s Ikarom, ktorý nám rozprával o svojich pokusoch lietať nad  zemou.
  2. Z papiera sme robili rôzne druhy lietadielok.
  3. Spravili sme si vlastných šarkanov a púšťali sme si ich.
  4. Prezerali sme si knihy alebo články o lietadlách a lietaní.
  5. Zúčastnili sme sa na leteckom kurze.
  6. Spravili sme model balóna alebo lietadla. 
  7. Boli sme na leteckom dni alebo letisku, stretli sme sa s pilotom.

Poznámky

  • Ktoré dieťa by nechcelo byť pilotom či letuškouť Plnenie tejto odborky môže byť veľmi atraktívne. Dá sa tu skombinovať hra so skutočnosťou - hranie sa na letecký kurz s robením modelov lietadiel, Púšťanie šarkanov s poznávaním zákonov fyziky.
  • Dajte si záležať na správnej atmosfére - pri plnení odborky si deti musia uvedomiť, že byť pilotom znamená aj disciplínu, presnosť a precíznosť, schopnosť spolupráce, odvahu, chladnokrvnosť, technické znalosti a predovšetkým veľkú zodpovednosť za ľudské životy a majetok.
  • Odborku môžete dotvoriť - pozeraním filmu s leteckou tématikou, vyzdobením klubovne obrázkami a maketami lietadiel a pod. 

Výchovný zámer odborky

Pri odborke sa deti zoznamujú s prácou pilotov, so základnou leteckou fyzikou. Odborka tiež rozvíja charakterovú stránku osobnosti, ako aj manuálne zručnosti.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra

Nedelka, M.: Slovenský letecký slovník. Magnet-Press, Bratislava 1998. 
Štefánik, F.: Športové lietanie, lietadlá, letci. Alfa, Bratislava 1988. 
Kol.: Ilustrovaná historie letectví. naše vojsko, Praha 1991. 
Balej, J.: Cesta do oblakov. Alfa, Bratislava 1991. 
Hurt, Z.: Ilustrovaná historie letectví. Naše vojsko, Praha 1991. 
Prunier, J.: Malá kronika letectví 1,2,3,4. Mladé letá, Bratislava 1994-95.

Zdieľanie