Odborka sv. František

  1. Prečítali sme si o sv. Františkovi alebo sme si pozreli o ňom film, spoznali sme jeho životopis.
  2. Vyrobili sme si jednoduchý odev alebo obuv a zahrali sme si divadlo o sv. Františkovi
  3. Navštívili sme ZOO alebo aspoň farmu či zvierací útulok.
  4. Vyrobili sme si nejaký predmet pripomínajúci sv. Františka, obdarovali sme sa navzájom.
  5. Počas plnenia odborky hráme hru Tichý priateľ.
  6. Na prechádzke do prírody sme pomohli zvieratám napríklad zavesením vtáčej búdky alebo kŕmidla.
  7. S lesníkom alebo poľovníkom sme sa rozprávali o tom ako pomáhať zvieratám (napríklad v zime) a ochrane zveri a chránených živočíchov na Slovensku.

 

Poznámka:

  • Sv. František je ako priateľ zvierat patrónom vĺčat a včielok, podobne ako sv. Juraj je patrónom všetkých skautov a skautiek.
  • hra Tichý priateľ: Napíšeme si na lístočky svoje meno, lístočky sa zamiešajú a každý si jeden vytiahne. Ten koho sme si vytiahli sa stáva našim tichým priateľom. Svojho tichého priateľa môžeme potajomky obdarovať, byť k nemu pozorný, pomáhame mu...Nemali by sme sa počas hry dozvedieť, kto je našim tichým priateľom.
  • Písmeno Tau (vyobrazené v nášivke): Tau je písmeno z gréckej alebo posledné písmeno z hebrejskej abecedy. V Biblii má výnimočný význam a v dejinách umenia má dlhú tradíciu .O Tau sa hovorí ako o znaku pokánia. Sv. František používal tento znak často. Maľoval ho na domy, steny a stromy. S týmto znakom žehnal ľudí a podpisoval svoje listy.  Pre Františka bolo T znakom vyvolenia, videl Tau ako poznávací znak menších bratov. Tau je pre  františkánov znakom požehnania a pokoja. Pripomína kríž, znak nášho vykúpenia.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Zdieľanie