Odborka Olympionik

 1. Zoznámili sme sa s históriou olympijských hier.
 2. Pripomenuli sme si význam olympijského symbolu (5 kruhov). Nakreslili sme ho alebo vymodelovali a zavesili do klubovne.
 3. Navštívili sme športový klub alebo sme si pozvali na besedu športovca.
 4. Zúčastnili sme sa športového podujatia ako diváci.
 5. Zistili sme, aké športové kluby sa nachádzajú v našom regióne a zistili sme ich symboly.
 6. Na schôdzkach a výletoch hrali netradičné pohybové a športové hry.
 7. Pripravovali a usporiadali sme zimné alebo letné olympijské hry, na ktoré sme do športovej súťaže pozvali členov aspoň z jedného iného oddielu.
 8. Podľa počtu olympijských disciplín sme si vyrobili zlaté, strieborné a bronzové medaily.
 9. Vieme, čo je to fair play a zoznámili sme sa s konkrétnym činom športovca, ktorý sa zachoval v duchu tohto pravidla

Poznámky:

 • Na aktivitu olympiáda je vhodné pozvať hostí, napríklad rodičov detí.
 • Pri aktivitách sa snažíme rešpektovať prípadné individuálne zdravotné obmedzenia detí (astmatici a pod.), tiež dbáme na zvýšenú bezpečnosť pri športových disciplínach.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Zdieľanie