Odborka Múzejník

 1. Navštívili sme múzeum alebo expozíciu, rozprávali sme sa s múzejníkom o jeho práci.
 2. Na výlete sme spoznali historické zaujímavosti nášho regiónu, vieme aké remeslá a tradície boli pýchou nášho regiónu.
 3. Strávili sme noc v múzeu alebo v historickom objekte.
 4. Vyrobili sme exponáty do múzea (napr. kostru dinosaura z vetvičiek) a pripravili sme si vlastnú expozíciu napríklad v klubovni.
 5. Prezreli sme si staré skautské kroniky alebo fotky a rozprávali sme sa so staršími skautmi o histórii skautingu.
 6. Videli sme výstavu alebo zbierku skautských odznakov, nášiviek, vlajok či súčastí rovnošaty.
 7. Pokúsili sme sa reštaurovať (opraviť) poškodené exponáty.
 8. Poznáme históriu svojho oddielu alebo zboru.

 

Poznámky:

 • Pri plnení tejto odborky je vhodné využiť aktivity múzeí (Deň otvorených dverí, Noc v múzeu a pod.) Veľkou motiváciu pre deti je nocovanie v múzeu alebo v historickom objekte (kaštieľ, meštiansky dom a pod.) alebo zrealizovať aspoň nočnú prehliadku alebo podobný program spojený s nocovaním napríklad v klubovni.
 • Jednotlivé body je možné (a vhodné) vzájomne spojiť.
 • Plnenie zatraktívni návšteva oldskauta spojená s debatou o tom ako to bolo v skautingu voľakedy, veľa z nich má aj súkromné zbierky odznakov, skautských známok, filmov, fotografií a pod.
 • Poškodený exponát – stačí vytlačiť staré obrázky a deti ich farbami „opravia“, väčšie deti zvládnu napríklad zlepiť a novým materiálom doplniť rozbitú hlinenú misku a pod. 
 • Plnenie odborky je možné obohatiť filmom z prostredia múzea.
 • Pri plnení odborky je možné deti oboznámiť s existenciou Skautského múzea v Ružomberku.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Zdieľanie