Odborka Objaviteľ ľudovej slovesnosti

Odborka Objaviteľ ľudovej slovesnosti

  1. Každý si spravil rodokmeň svojej rodiny a spolu sme sa rozprávali, kto odkiaľ pochádza.
  2. Navštívili sme múzeum ľudovej kultúry alebo skanzen, rozprávali sme s etnografom alebo odborníkom na ľudové umenie.
  3. Rozprávali sme s najstarším človekom v našom okolí.
  4. Preniesli sme sa v čase o 100 rokov dozadu a objavovali život našich predkov.
  5. Počas niektorého ľudového sviatku (dožinky, fašiangy, Veľká noc...) sme objavovali a plnili staré ľudové zvyklosti.
  6. Založili sme si vlčiacky folklórny súbor, kde sme sa učili ľudové piesne a tance. 
  7. Zorganizovali sme festival ľudového umenia nášho regiónu (piesne, tance, zvyky, umelecké výrobky).
  8. Nakreslili sme plagát o typických prvkoch nášho regiónu a vyvesili sme ho v klubovni.

Poznámky

  • V mestách i na dedinách sa dá objaviť veľké množstvo zaujímavých zvyklostí, z ktorých niektoré sa dodržiavajú dodnes. Starobylé sviatky nám pomáhajú uvedomovať si mnohé deje v prírode, ako aj pripomínať si významné, v našich podmienkach najmä kresťanské sviatky. Vyberte si niektoré z týchto sviatkov, skĺbte zvyky so zaujímavým programom a vzniknú krásne tradičné akcie.
  • Mnohé prvky ľudovej kultúry a zvykov objavíte pri skúmaní monografií vašej obce, mesta, možno sa vám podarí nahliadnuť do obecnej kroniky či zistiť niečo u pamätníkov. 

Výchovný zámer odborky

Odborka pomáha uvedomiť si naše korene a generáciami odovzdávané bohatstvo. Rozvíja sociálnu i duchovnú stránku osobnosti.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

 

Odporúčaná literatúra

Informačné brožúrky a knihy o vašom meste, turistickí sprievodcovia... 
Čelláková, L.: Ľudové tradície a remeslá na Slovensku a ich využitie v štúdiu učiteľstva 1. st. ZŠ. Univerzita M. Bella, B. Bystrica 1997. 
Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Osveta, Martin 1983. 
Janotka, M.: Remesla našich předků. Svoboda, Praha 1987. 
Botíková, M.: Tradície slovenskej rodiny. Veda, Bratislava 1997.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie