Odborka Novinár

Odborka Novinár

  1. Navštívili sme televízne alebo rozhlasové štúdio alebo redakciu miestnych novín.
  2. Skúmali sme nejaký problém v oddiele, škole alebo meste a potom sme o ňom napísali.
  3. Spravili sme anketu týkajúcu sa názorov na nejakú zaujímavú otázku.
  4. Spravili sme aspoň jedno číslo vlastného časopisu, kde sme písali články a kreslili obrázky.
  5. Nahrali sme vlastnú rozhlasovú reláciu. 
  6. Pripravili sme vlastný televízny program.

Poznámky

  • Vĺčatá a včielky by mali spoznať fascinujúce povolanie žurnalistiky. Novinári sa pri svojej práci dozvedajú veľké množstvo informácií, spoznávajú veľa nových vecí. V slobodných krajinách sú novinári strážnym psom demokracie. Včas upozorňujú verejnosť na hrozby, kontrolujú plnenie verejných sľubov, dávajú priestor pre rôzne názory.
  • Najdôležitejšou novinárskou vlastnosťou je úcta k pravde, čestnosť. Novinár, ktorý klame alebo prekrúca pravdu, stráca dôveryhodnosť a nikto mu v budúcnosti neuverí. Túto vec by si pri plnení odborky malo uvedomiť každé dieťa.
  • Podporujte deti v originalite a tvorivosti - aby diela, ktoré spravia mali svoj nápad, aby nadchli čitateľov, divákov či poslucháčov. Snažte sa ich viesť k žánrovej pestrosti. Rôzne témy možno spracovať rôznymi žánrami - správou, reportážou, riportom, fejtónom, poznámkou, komentárom... Celok tým získava na zaujímavosti.

Výchovný zámer odborky

Odborka zoznamuje vĺčatá a včielky s povolaním novinára v tlači, rozhlase a televízii. Rozvíja detskú tvorivosť, schopnosť spracovávať informácie získavať, posudzovať a triediť, schopnosť komunikovať... Pomáha najmä pri sociálnom a intelektuálnom rozvoji.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

 

Odporúčaná literatúra

Příručka pro novináře stťřední a východní Evropy. Lidové noviny, Praha 1991 a 1994 
Žurnalistická tvorba v tlači. SSN, Bratislava 1993

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie