Odborka Lesník

Odborka Lesník

 1. Chodíme do lesa a správame sa vňom nenápadne a neškodne. 
 2. Boli sme v lese na exkurzii sprevádzaní lesníkom. Rozprávali sme sa s lesníkom o lese a o jeho práci. Zisťovali sme, čo lesu škodí a čo mu pomáha.
 3. Výtvarne sme znázorňovali, na čo všetko les slúži.
 4. Každý z nás po inštrukcii vysadil na vhodnom mieste niekoľko stromčekov. O tento "náš lesík" sa teraz chodíme starať a sledujeme, ako s nami rastie.
 5. Spravili sme si prírodný atlas s aspoň piatimi popísanými druhmi bežných stromov a tromi druhmi krov aj s príslušnou dokumentáciou (kresby, fotky, výlisky...).
 6. Pozorovali sme život v lese a lesnej pôde. Pozorovali sme, ako sa tvorí lesný humus.
 7. Zbierali sme lesné plody (huby, ovocie, byliny) a pripravili si z nich spoločné jedlo. Pri tom sme sa zoznámili s niektorými jedovatými a s niektorými jedlými lesnými rastlinami.
 8. Vyskúšali sme si prácu so sekerou - bezpečné očisťovanie mladého zoťatého ihličnatého stromu od vetiev, sekanie a štiepanie dreva. Učili sme sa bezpečne rozpíliť kus dreva ručnou jednomužnou a dvojmužnou pílou.
 9. Usporiadali sme v lese očistnú brigádu.

Poznámky

 • Pri prírodovedných pozorovaniach namiesto celkového záberu radšej "vypichávajte" určité veci, napr. význam lesných mravcov, húb a lišajníkov...
 • Pri skúmaní úžitku lesa nezabudnite na poskytovanie kyslíka, ochranu pred eróziou, zhromažďovanie vody, poskytovanie domova živočíchom a rastlinám, lesné plody, ozdravné a rekreačné funkcie, estetiku, klímu atď.
 • Pri sadení stromčekov môžete vysadiť malý remíz medzi poľami.
 • Očisťovanie lesa od odpadkov po turistoch pomáha deťom fixovať správny vzťah: neodhadzovať smeti, je to škaredé a aj inak to škodí! U vĺčat nehľadíme na výkon (vyzbierať veľa smetia, to nezvládnu), ale na symboličnosť celej akcie.

Výchovný zámer odborky

Odborka pomáha vytvoriť pozitívny vzťah k lesu a pochopiť jeho význam. V tejto fáze detského rozvoja nejde o zapamätanie si ohromného množstva prírodovedných informácií (30 stromov, 50 rastlín a pod.), ale o vybudovanie pocitu radosti z chodenia do prírody, obdivu k nej a ochoty chrániť prírodné bohatstvá. Dieťa sa má naučiť správnemu správaniu sa v lese.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra

Jeník, Pecina: "Život lesů" Albatros, Praha 1986 
Kolektív: "Ekologie" Velryba, Praha 1992 
J. Pagan, D. Randuška: "Atlas drevín 1,2." Obzor, Bratislava 1987,88 
?ehák: "Vycházky do přírody" SNP, Praha 1973 
D. Zachar + kol. "Les ako súčasť životného prostredia" Veda, Bratislava 1977 
D. Randuška: "Lesné rastliny vo fotografii", Prírody, Bratislava 1972 
Z. Mráček: "Život pralesa" Orbis, Praha 1965 
K. Patočka: "Hledání přírody" Blok, Brno 1984 
Kolektív: "Z našej prírody" Príroda, Bratislava 1978, 1980 2 diely 
M. Vosátka: "Skautské toulky přírodou", Skautské prameny, Liberec 1993

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie