Odborka Hvezdár

Odborka Hvezdár

 1. Navštívili sme hvezdáreň.
 2. Na internete alebo v knihách sme si pozerali obrázky súhvezdí a ich objektov.
 3. Zúčastnili sme sa na nočnej výprave, kde sme pozorovali oblohu - hviezdy, súhvezdia, meteory.
 4. Oboznámili sme sa s hviezdnou mapou.
 5. Naučili sme sa, ktoré súhvezdia vidno u nás po celý rok a ako nájdeme sever.
 6. Čítali sme si mytológiu jednotlivých súhvezdí.
 7. Zhotovili sme jednoduchú maketu slnečnej sústavy.
 8. Urobili sme si pexeso so súhvezdiami, zahrali sme si ho.
 9. Usporiadali sme výstavku našich kresieb na tému Nočná obloha.
 10. Hrali sme sa na vesmírne objekty.

Poznámky:

 •   Pri plnení tejto odborky je potrebné siahnuť po odbornej literatúre o nočnej oblohe.
 •    Treba si uvedomiť, že táto odborka súvisí s pozorovaním nočnej oblohy, a preto je vhodné zrealizovať akcie s prenocovaním v klubovni alebo v chate prípadne na tábore.
 •   Nezabudnite na to, že pozorovať sa dá iba za priaznivého počasia, keď je jasná obloha a najlepšie mimo mestského svetla.
 •   Keďže hviezdna obloha sa v jednotlivých ročných obdobiach líši, môžete mať problém s nachádzaním niektorých súhvezdí. Niektoré sú však viditeľné po celý rok.
 •    Odporúčame urobiť aspoň jednu pozorovaciu akciu v dňoch padajúcich meteorov. Dátumy nájdete v knihách alebo na internete.
 •    Odborku je najlepšie plniť v teplých mesiacoch.

Výchovný zámer odborky:

Odborka podnecuje záujem o vesmír, podporuje rozvoj intelektu. Deti objavujú jeho krásu a nekonečnosť. Táto odborka zároveň vzdeláva v oblasti astronómie a orientácie podľa svetových strán.

 

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra:

Pittich, E., Kalmančok, D.: Obloha na dlani. Bratislava 1983.
Grygar, J., Chochol, D.: V hlbinách vesmíru. Bratislava 1983.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie