Odborka Hudobník

  1. Navštívili sme hudobné predstavenie (napr. koncert)
  2. V klubovni sme počúvali piesne rôznych hudobných štýlov
  3. Naučili sme sa aspoň 3 piesne, ktoré sme si spoločne zaspievali
  4. Pretextovali sme známu pieseň alebo sme vymysleli vlastnú
  5. Vyrobili sme si vlastný spevník
  6. Vyrobili sme si jednoduché hudobné nástroje
  7. Pripravili sme koncert, kde sme tieto hudobné nástroje použili
  8. Vyskúšali sme si hru na niektorých hudobných nástrojoch (klavír, gitara, harmonika...)
  9. Spoznali sme spôsoby uchovávania hudby (vývoj nosičov: notový záznam, orchestrion, gramoplatne, magnetický pás, magnetofónová kazeta, CD, mp3...)

 

Poznámky:

- Pri vytváraní vlastného spevníka, môžeme do spevníka zaradiť aj nami nevymyslené piesne, napr. tie, ktoré sme sa spoločne naučili.

-  Pri výrobe jednoduchých hudobných nástrojov môžeme použiť drevo, kamene, lístie a iné prírodné materiály, ale aj hrnce, fľaše, lyžičky, varechy a iné domáce potreby

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Zdieľanie