Odborka Hobit

Odborka Hobbit

  1. Usporiadali sme "nečakaný večierok", na ktorom sme sa stretli s Gandalfom a Bilbom Lazníkom (čes. Pytlík). Jedli sme koláčiky, ktoré sme priniesli, a plánovali sme si budúcu dobrodružnú výpravu.
  2. Zhotovili sme si hobbitské odevy.
  3. Počas troch mesiacov sme na našich výpravách prešli spolu 30 kilometrov.
  4. Na výpravách sme bojovali s trollmi (čes. Zlobri), stretli sme sa s Glgúňom (čes. Glum), ktorý nám dával rôzne hádanky, bojovali sme so zlými škriatkami (čes. skřeti) a Wargmi (čes. Vrrci), nocovali sme u Beorna (čes. Medděd), ktorý nám ukázal svoje hospodárstvo, bili sme sa s pavúkmi a ocitli sa v zajatí elfov a stretli ešte ďalšie dobrodružstvá, až sme napokon dov?šili našu púť bojom so šarkanom Smaugom (čes. Šmak).
  5. Čítali sme si úryvky z knižky Hobbit a na veľký papier sme si písali dobré a zlé vlastnosti Bilba Lazníka. Potom sme si na menšie papiere písali svoje vlastnosti a rozprávali sa o tom, ako sa človek môže zlepšovať a že nikto nie je dokonalý, preto ho nemožno pre jeho chyby odsudzovať.

Poznámky

  • K tejto odborke je nevyhnutné, aby sa organizátor oboznámil s knihou Hobbit a inšpiroval sa ňou pri príprave dobrodružstiev. Prirodzene, že nie je nevyhnutné, aby sa striktne prid?žal iba knihy.
  • Odborku odporúčame plniť asi 3 mesiace, pričom body 1.,2. a 5. je vhodné plniť v klubovni, ostatné v prírode. Odborka sa môže stať i námetom na dlhodobejšiu hru.
  • Najmä u mladších detí by sme nemali zabudnúť učiť ich rozlišovať medzi fantáziou a skutočnosťou a netvory v jednotlivých dobrodružstvách neponímať až príliš naturalisticky.

Výchovný zámer odborky

Odborka vedie deti do ríše rozprávok a fantázie, umožňuje im prežiť pocit romantiky a dobrodružstva. Zameriava sa na rozvoj schopnosti sebaocenenia a sebakritiky a objektívneho posudzovania druhých (rozvoj charakteru). Dôrazom na vytrvalosť prispieva i k telesnému rozvoju a pri spoločne prežívaných dobrodružstvách a zápasoch učí deti spolupracovať v skupine, čím napomáha ich sociálnemu rozvoju.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra

Tolkien, J.R.R.: Hobbit. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1994.
Tolkien, J.R.R.: Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky. Mladá fronta, Praha 1994.
Chour, J.: Hobit. Táborová etapová hra s pohádkovým motivem. Asociace TOM 1994. (Vyšla i v zborníku Etapové hry v edícii Skautské prameny.)
Chour, J.: Pán prstenů. Táborová etapová hra. Asociace TOM České republiky, 1997.

Zdieľanie