Odborka Farmár

Odborka Farmár

1.      Navštívili sme farmu (družstvo, ranč...) a zootechnik (ošetrovateľ, chovateľ) nám ukázal ako sa chovajú jednotlivé druhy hospodárskych zvierat. Pri prehliadke farmy sme sa s ním rozprávali o chove zvierat.

2.      Vieme aký úžitok nám prinášajú jednotlivé druhy hospodárskych zvierat (tur, koza, ovca, kôň, ošípané, sliepka, kačica, hus, moriak, ryby, včely...)

3.      Poznáme mláďatá domácich zvierat, nakreslili sme si ich obrázky alebo sme si pripravili ich fotografie a vyzdobili sme nimi klubovňu (alebo nástenku).

4.      Vieme čím sa živia a aké podmienky na chov potrebujú domáce zvieratá.

5.      Vyrobili sme si model farmy.

6.      Na schôdzke sme na trhu predávali produkty ktoré máme vďaka hospodárskym zvieratám.

7.      Vieme aké užitočné látky (vitamíny, minerály...) obsahujú produkty získané vďaka hospodárskym zvieratám.

Poznámky

  • Pri plnení tejto odborky bude potrebná pomoc odborníka, ktorý sa o túto problematiku zaujíma. Pri plnení odborky je potrebné navštíviť väčší chov domácich zvierat.
  • Odborku je možné spestriť jazdou na koni (poníkovi) alebo vyhliadkovou cestou na voze ťahanom koňmi alebo turmi.

VÝCHOVNÝ ZÁMER ODBORKY

Odborka podporuje záujem o zvieratá a prírodu, pomáha ku pochopeniu získavania zdrojov potravín, slúži ku intelektuálnemu, citovému a sociálnemu rozvoju.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Bird Jo: Prirodzený chov koní, Slovart, 2004
Ochodnický Dušan
: Ovce, kozy a ošípané, Príroda, 2003
Malík Vladimír
: Hydina a králiky, Príroda, 2002
Malík Vladimír
: Abeceda drobnochovateľa : kury, perličky a prepelice z prídomových chovov, Semic Media, 2001
Debrecéni Ondrej
: Základy chovu kráv, Vydavateľstvo NOI, 1999
Baumeister Michael
: Chov hydiny ako hobby: sliepky, kačice, husi, morky, perličky, BLESK, 1995
Gajdošík M.
: Chov oviec, Príroda, 1988
Peter Vladimír
: Chov hydiny, Príroda, 1986
Havlín Jiří
: Domácí chov zvířat, SZN, 1983
Brentjes Burchard
: Jak zvířata zdomácněla, Horizont, 1979
Podubský Václav
: Pstruhařství a umělý chov ryb, SZN, 1967

Zdieľanie