Odborka Egypťan

Odborka Egypťan

  1. Hrali sme sa na egyptskú školu, kde sme sa učili písať hieroglyfy na hlinené tabuľky. 
  2. Vydali sme sa na výpravu do hlbín Chufevovej (Cheopsovej) pyramídy.
  3. Urobili sme si masky egyptských bohov.
  4. Navštívili sme faraóna a jeho dvor.
  5. Plavili sme sa po Níle a sledovali Egypťanov pri práci.

Poznámky

  • Pri príprave odborky odporúčame vodcom siahnuť po dostupnej literatúre o starovekom Egypte. Poskytne im nielen základné vedomosti, ale i inšpirácie na rozličné aktivity.
  • Odborku možno plniť počas niekoľkých pravidelných schôdzok, vhodným miestom je i tábor.
  • Aby bolo plnenie odborky pre deti príťažlivé, je potrebné využívať dostatok rôznych rekvizít.
  • Najmä body 4. a 5. si vyžadujú zapojenie viacerých organizátorov - starších skautov alebo dospelých.
  • Výpravu do pyramídy odporúčame robiť ako dobrodružnú hru, pri ktorej deti idú podľa plániku chodieb "pyramídy" a objavujú rozličné nápisy a iné záhady a pátrajú po poklade, múmii a pod.

Výchovný zámer odborky

Deti sa hravou formou zoznamujú s jednou z najstarších civilizácií. Odborka rozvíja ich zvedavosť, vzbudzuje túžbu po objavovaní. Prispieva najmä k intelektuálnemu a sociálnemu rozvoju detí.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra

Ako sa žilo v minulosti. Za čias starých Egypťanov. Fortuna Print 1992.
Zamarovský, V.: Za siedmimi divmi sveta. Mladé letá, Bratislava 1984.
Bič, M.: V zemi sfing a pyramid. Praha 1993.
Vachala, B.: Pověsti a legendy faraónského Egypta. Praha 1992.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie