Odborka Divadelník

Odborka Divadelník

1.      Navštívili sme divadelné predstavenie pre deti.

2.      Vieme, aké druhy dramatického umenia existujú (činohra, opera, balet, muzikál, bábkové divadlo...)

3.      Pripravili sme si vlastné divadelné predstavenie – zdramatizovanie rozprávky, alebo nejakého zaujímavého príbehu. Rozdelili sme si úlohy hercov jednotlivých postáv, určili sme si režiséra, kulisárov, šepkára... Na predstavenie sme si pripravili kostýmy, masky a kulisy.

4.      Urobili sme si bábky na bábkové divadlo a urobili predstavenie ostatným v oddiele, či skautskom zbore.

5.      Pripravili sme dve krátke scénky pre pobavenie publika pri slávnostnom táboráku, alebo vianočnej besiedke.

Poznámky

  • Odborka sa dá plniť skupinovo, alebo individuálne. Pri individuálnom plnení pri bode tri sa môžu podieľať aj tí, čo odborku neplnia nejakými pomocnými prácami a rozprávka sa dá urobiť ako divadlo jedného herca.
  • Bod štyri obdobne sa dá robiť, ako rozprávanie  jedného herca a vodí sa len jedna bábka, alebo sa urobia tzv. prstové bábky a môže „hrať“ celá ruka

 

VÝCHOVNÝ ZÁMER ODBORKY

Odborka rozvíja vzťah k dramatickému umeniu. Je prípravou na vyššie stupne odborky pre skautský vek.

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Kolektív autorov : Dramatická výchova – Táborové ohně a skautské divadlo, Skautské prameny – Liberec 1999
Kolektív
autorov: UROB SI bábku, Mladé letá  (edícia Urob si...)
Kolektív
autorov: UROB SI masku, Mladé letá  (edícia Urob si...)

Zdieľanie