Odborka Bylinkár

  1. Prečítali sme si o liečivých rastlinách, porozprávali sme sa s bylinkárkou o ich liečivých účinkoch a ukázali sme si ich obrázky.
  2. Na výprave sme nazbierali aspoň 5 rôznych liečivých rastlín a rozprávali sme sa o ich účinkoch.
  3. Založili sme si herbár alebo sme si bylinky nakreslili.
  4. Navštívili sme čajovňu alebo sme si ju urobili sami v klubovni a pozvali sme do nej hostí (napríklad vĺčatá z iných oddielov, rodičov...).
  5. Podľa vône čaju sme hádali, z akých byliniek je čaj urobený.
  6. Uvarili sme si z nazbieraných byliniek čaj – zahrali sme sa ma čarodejníkov – varili sme zázračné nápoje, rozprávali sme si príbehy.
  7. Vyrobili sme si plagát/nástenku o liečivých rastlinách.
  8. Spoznali sme aj jedovaté rastliny.
  9. Počas odborky sme pestovali liečivú bylinku a použili sme ju pri príprave jedla alebo nápoja.

Poznámky:

Pri plnení je potrebné použitie odbornej literatúry, výber druhov liečivých byliniek je na vodcoch, podľa výskytu v oblasti, resp. návšteva odborníka, bylinkárky, pracovníka z čajovne a pod. Pri plnení odborky je odporúčané zoznámiť sa aspoň s 10 bylinkami.

Výchovný zámer:

Odborka je zameraná na spoznávanie liečivých rastlín, deti budú poznať základné liečivé rastliny a ich účinky.

 

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Zdieľanie