Odborka Aténčan

Odborka Aténčan

 1. Vydali sme sa na vrch Olymp, kde sme sa stretli s gréckymi bohmi
 2. Účinkovali sme v gréckom divadle, kde sme si pripravili potrebné kostýmy, masky a kulisy a zahrali sme niektorú zo starých gréckych bájí.
 3. Ako aténski občania sme sa zúčastnili ľudového zhromaždenia na agore.
 4. Zinscenovali sme bitku pri Maratóne a beh bojovníka so správou o víťazstve z Maratónu do Atén.
 5. Vydali sme sa na Krétu, kde sme navštívili Minoov labyrint.

Poznámky

 • Pri príprave odborky by sa mali vedúci inšpirovať odbornou či populárno-vedeckou literatúrou o antickom Grécku.
 • Plnenie odborky je možné na schôdzkach, výpravách či tábore. Často si vyžaduje zapojenie viacerých organizátorov a dostatok rozličného materiálu na rekvizity.
 • Pri stretnutí s "gréckymi bohmi" treba dbať na to, aby bolo deťom jasné, že ide o "rozprávku", nie o reálny obraz božstiev. Môžeme sa s deťmi porozprávať o tom, ako si Gréci predstavovali bohov - že im prisudzovali ľudské vlastnosti - súperivosť, žiarlivosť a pod., že im obetovali, aby si ich naklonili (podľa zásady "Dávam, aby si dal."). V rozhovore môžeme ísť ešte ďalej a pokúsiť sa porovnať ich náboženstvo s našou predstavou Boha ako milujúceho Otca.
 • "Ľudové zhromaždenie" by malo byť hrou, pri ktorej deti prejavujú svoj názor pred ostatnými, ktorí potom o ňom hlasujú.
 • "Maratónsky beh" možno pripraviť ako pohybovú hru s odovzdávaním správy.
 • "Labyrintom" môže byť jednoducho "Ariadnina niť" natiahnutá pomedzi stromy, po ktorej deti postupujú so zaviazanými očami.

Výchovný zámer odborky

Deti sa zoznamujú so svetom starovekého Grécka, poznávajú základy demokracie a európskej kultúry. Nahliadnu do bohatstva gréckej mytológie, vyskúšajú si vystupovanie pred publikom i vyjadrovanie svojho názoru a demokratické hlasovanie. Odborka pomáha najmä pri intelektuálnom, sociálnom a charakterovom rozvoji.

 

Nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode ScoutShop.

Odporúčaná literatúra

Zamarovský, V.: Grécky zázrak.
Hošek, R.: Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku. Praha 1972.
Šílený, T. - Hejzlar, G.: Život v antickém ?ecku. Praha 1947.
Petiška, E.: Staré grécke báje a povesti.
Bouzek, J. - Ondřejová, I.: Periklovo Řecko. Praha 1989.

Zdieľanie