Odborka Výtvarník

Zelený stupeň

 1. Navštívil som aspoň jednu výstavu výtvarného umenia.
 2. Nakreslil som 5 kresieb s motívom "mikrosvet prírody" rôznymi technikami (uhľom, rudkou, ceruzou...).
 3. Nakreslil som portréty členov svojej družiny.
 4. Namaľoval som zátišie alebo krajinku.
 5. Vytvoril som 3 rôzne ozdobné predmety do klubovne alebo na tábor (vázičku, svietnik, maľbu, lampión, lapač snov...), z toho aspoň jeden modelovaním.
 6. Urobil som výtvarný návrh na jedno z nasledovných: 
   - oddielové tričko; 
   - družinové alebo oddielové logo; 
   - družinová alebo oddielová vlajka; 
   - propagačný plagát.
 7. Na družinovke som zorganizoval ľubovoľnú výtvarnú aktivitu.

Červený stupeň

 1. Nakreslil som dve kresby zaoberajúce sa perspektívou: 
   - zátišie zostavené z predmetov čistých geometrických tvarov; 
   - jednoduchá architektúra.
 2. Namaľoval som štyri ľubovoľné motívy v duchu rôznych maliarskych smerov (realizmus, impresionizmus, expresionizmus, kubizmus, futurizmus).
 3. Vytvoril som dva netradičné reklamné plagáty. Urobil som reprodukciu maliarskeho diela a do maľby som doplnil reklamný výrobok (napr. Mona Lisa so slúchadlami Philips, Van Goghova izba s cenovkami nábytku - katalóg IKEA a pod.)
 4. Vytvoril som kolekciu šperkov (min. 7 ks) z ľubovoľného dostupného materiálu (drevo, medené drôty, tepané pliešky, korálky, povrázky, modelovacie hmoty, hlina). Alebo som vyrobil zdobené predmety pre oddielové rituály, hry (kalumet - indiánska fajka, počítacie drievka, indiánske kocky, pamätné placky a pod.) v podobnom rozsahu.
 5. Zhotovil som tri práce s rovnakou témou rôznymi netradičnými technikami (linoryt, sadroryt, batikovanie, frotáž, koláž, dekoláž, fumáž, kašetáž).
 6. Vytvoril som ilustrácie do troch čísiel oddielového (zborového) časopisu alebo som na počítači graficky spracoval - zalomil jedno číslo časopisu.
 7. Na tábore som pripravil väčšiu výtvarnú aktivitu pre oddiel.
 8. Urobil som malú výstavku svojich diel.

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie