Odborka Stopár

Zelený stupeň

 1. Vediem si stopársky denník, v ktorom si zaznamenávam svoje pozorovania a zakresľujem alebo fotografujem stopy. Tento denník som ukázal mojej družine a porozprával som im o mojich stopárskych pozorovaniach.
 2. Vydal som sa aspoň na dve stopárske výpravy, ktoré som si zaznamenal do môjho stopárskeho denníka.
 3. Zväčšením (prípadne pomocou stopárskej mriežky) som zakreslil stopy: 
  - 5 rôznych vtákov 
  - 5 rôznych cicavcov 
  Zapísal som si dátum a miesto pozorovania a pokúsil som sa zakresliť stopu oboch, resp. všetkých štyroch nôh.  
 4. Podľa stôp som sa družine pokúsil zrekonštruovať príbeh správania sa jedného cicavca alebo vtáka.
 5. Odlial som a družine ukázal aspoň 10 rôznych stôp.

Červený stupeň

 1. Kresbou, fotografiou alebo odliatkom som zachytil stopy bežne sa vyskytujúcich zvierat v širšom okolí môjho mesta (vrátane hospodárskych, domácich a divoko žijúcich zvierat). Ku každému zvieraťu som zakreslil stopu jeho končatín v skutočnej veľkosti a zaznačil som si čas a miesta, kde som stopy získal. 
 2. Napísal som alebo porozprával príbeh podľa odpozorovanej stopovej dráhy, ktorú som sám zdokumentoval a zakreslil.
 3. Nepozorovane som sledoval lesnú zver, zhotovil som pri tom fotografie alebo nákresy.
 4. Dokážem rozoznávať trus rôznych druhov lesnej zveri.
 5. Podľa dĺžky ľudského chodidla dokážem odhadnúť jeho výšku.
 6. Podľa ľudskej stopy viem spoznať chôdzu, beh, spiatočnú chôdzu, krívanie a nesenie bremena.

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie