Odborka Športovec

Zelený stupeň

 1. Tri mesiace som sa aspoň dva krát za týždeň aktívne venoval nejakej športovej aktivite.
 2. Usporiadal som oddielové preteky (turnaj, zápas ...) v mojom obľúbenom športe.
 3. Pripravoval a viedol som ranné rozcvičky na celom tábore. 
 4. Pre oddiel som pripravil zaujímavú prekážkovú trať a sám som im predviedol, ako ju zdolať. 
 5. Zorganizoval som, aby sme si s družinou zahrali aspoň tri rôzne športové hry. Dopredu som si naštudoval pravidlá, aby som ich vedel ostatným vysvetliť. 
 6. Naučil som oddiel jeden nový netradičný šport.

Červený stupeň

 1. Šesť mesiacov som sa aspoň tri krát do týždňa venoval vybranej športovej aktivite.
 2. Počas troch mesiacov som si zaznamenával svoje zlepšenia v aspoň 4 športových výkonoch (napr. kliky, zhyby, ľah – sed, skok a pod.). 
 3. Pre oddiel som pripravil veľký športový kvíz.
 4. Na tábore som viedol športový program (táborová posilňovňa, olympiáda, turnaje...).
 5. V spolupráci s iným oddielom som zorganizoval športovú súťaž.

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie