Odborka Plavec

Zelený stupeň

 1. Ľubovoľným spôsobom som zaplával 100 m.
 2. Ovládam aspoň dva štýly plávania (kraul, prsia, znak, motýlik) a každým z nich som zaplával 25 metrov.
 3. Zaplával som 15 m pod hladinou. 
 4. S predmetom v ruke som preplával 25 m tak, že som ho nenamočil.
 5. Naučil som družinu dve vodné hry alebo pohybové aktivity.
 6. S kamarátom predstavujúcim topiaceho sa som uplával aspoň 15 m. Predviedol som zásady prvej pomoci topiacemu.

Červený stupeň

 1. Kraulom a prsiami som zaplával 50 m, znakom som zaplával 25 m a motýlikom 15 m.
 2. Vydržal som súvislo plávať 12 min alebo 400 m bez časového limitu (mohol som meniť plavecké štýly).
 3. Vydržal som šliapať vodu 2 minúty s rukami nad vodou.
 4. Oblečený som preplával 25 m.
 5. Správne som skočil štartový skok (šípku) a aspoň jedného člena oddielu som ho naučil.
 6. Usporiadal som oddielové plavecké preteky s rôznymi disciplínami.
 7. Naučil som ostatných techniku zachraňovania topiaceho sa.

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie