Odborka Skautská história

Zelený stupeň

 1. Poznám príbeh vzniku skautingu vo svete a na Slovensku. Vytvorím časovú os veľkých skautských udalostí a družine predstavím aspoň 6 zaujímavosti zo svetovej a slovenskej skautskej histórie, o ktorých nevedeli.
 2. Prečítam knihu Skauting pre chlapcov a jednu aktivitu z nej si zahrám s družinou.
 3. Spíšem históriu svojho oddielu do kroniky alebo iného média a zistenia prezentujem v časopise alebo na webe.
 4. Zistím, kedy v mojom bydlisku vznikol prvý skautský oddiel, kto ho viedol a aké mal základné charakteristiky (napríklad názov, počet členov, klubovňa).
 5. Založím si zbierku skautských predmetov (šatky, nášivky, odznaky, knihy, časopisy, dokumenty,…). V zbierke mám aspoň 15 predmetov a mám ich rozdelené na základné kategórie.
 6. Poznám základnú činnosť Historickej komisie Slovenského skautingu. Viem, ako sa na ňu nakontaktovať.
 7. Stretnem sa so skautom, ktorý sa zaujíma o históriu a vie mi poradiť s otázkami, ktoré ma zaujímajú.

Červený stupeň

Plnenie červeného stupňa vyžaduje zvládnutie úloh zeleného stupňa.

 1. Prečítam jednu z kníh: Rady skautským vodcom, Listy Jurovi alebo Vlk, ktorý nikdy nespí a zapíšem si z nej myšlienky, ktoré ma zaujali.
 2. Mám základné poznatky o Woodcrafte, jeho zakladateľovi E. T. Setonovi a symbolike.
 3. Prečítam aspoň 3 skautské časopisy vydávané v minulosti a porovnám ich so skautskými časopismi vydávanými v súčasnosti – čo deti zaujímalo, čomu sa venovali. Napíšem článok so zaujímavosťami a nápadmi z týchto časopisov.
 4. Navštívim pamätné skautské miesto na Slovensku alebo v zahraničí (napr. historické táboriská, objekty viažuce sa k skautingu, miesta odboja, na ktorých pôsobili skautské osobnosti, Ivančenu v Čechách a pod.).
 5. Rozšírim svoju zbierku aspoň o 15 ďalších skautských predmetov a rozdelím ich do kategórií. Usporiadam v klubovni výstavu skautských predmetov, kde pozvem aj iných skautských zberateľov.
 6. Navštívim Skautské múzeum Václava Rubeša v Ružomberku a oboznámi sa s jeho históriou.
 7. Spracujem históriu svojho zboru a skautských osobností ktoré v ňom pôsobili. Výsledky svojej práce zašlem a konzultujem s Historickou komisiou Slovenského skautingu.
 8. Poznám hlavné medzníky vývoja skautingu na Slovensku
  • vznik skautingu na Slovensku a významné skautské osobnosti
  • stručná história Zväzu junákov – skautov a skautiek Republiky Československej a jeho nástupníckych organizácii
  • skautské organizácii, ktoré boli aktívne za prvej ČSR
  • obdobia kedy bol skauting zakázaný a obnovený
  • história československého exilového skautingu
  • vývoj skautského hnutia na Slovensku po novembri 1989

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie