Odborka Občan Európskej únie

Zelený stupeň

1. Svojej družine som predstavil symboly EÚ (vlajka, hymna, motto, deň Európy) a ich význam. Spoločne sme počúvali hymnu EÚ.

2. Rozumiem nasledujúcim pojmom týkajúcich sa EÚ, viem aké sú medzi nimi vzťahy a ako jednotlivé inštitúcie vznikajú: Európska komisia, Európsky parlament, Európska rada, Rada Európskej únie, Schengenský priestor, euroval, eurozóna.

3. Využil som aspoň 3 konkrétne výhody plynúce z členstva SR v EÚ (voľný prechod medzi krajinami, volania v rámci EU bez roamingu, platba €  v zahraničí…)

4. Na mape Európy som vyznačil:

  • štáty EÚ,
  • aká mena sa v nich používa,
  • v ktorom roku vstúpili do EÚ,
  • do ktorých môžem od 15 rokov cestovať bez pasu.

5. Zapísal som si 10 najdôležitejších historických míľnikov, ktoré ovplyvnili vývoj Európskej únie.

6. Poznám aktuálnych slovenských europoslancov a ich zaradenie do straníckych štruktúr europarlamentu.

7. Naučil som sa skautské heslo v aspoň 10 rôznych jazykoch krajín EÚ, prípadne som napísal iným skautom žijúcim v rámci EÚ.


Červený stupeň

1. Sledoval som aspoň jeden mesiac europortál (europarl.europa.eu/news/sk) o aktuálnom dianí v EÚ a aspoň 4 zaujímavé správy som odovzdal rodičom alebo priateľom.

2. Kontaktoval som vybraného europoslanca s konkrétnou otázkou, ktorá ma zaujíma ohľadom EÚ.

3. Splnil som aspoň jeden bod z nasledovných:

  • navštívil som aspoň 3 hlavné mestá štátov EÚ a spravil si fotku s vlajkou EU v tomto meste (okrem Bratislavy),
  • navštívil som 10 lokalít spolufinancovaných projektmi EÚ v minimálne 4 obciach a zistil som ich pozitívny vplyv na komunitu alebo prírodu,
  • stretol som sa v zahraničí so skautmi z inej krajiny EÚ a rozprávali sme na tému EÚ,
  • navštívil som aspoň 4 kultúrne alebo prírodné pamiatky UNESCO v rámci EÚ,
  • zostavil som svoj volebný program ako kandidáta na europoslanca, ktorý sa týka aktuálnych problémov,
  • zapojil som sa do niektorého z projektov EÚ (napríklad Erasmus+ projekt).

4. Poznám a viem vymenovať aspoň 6 práv občana Európskej únie a výhody a nevýhody členstva SR v EÚ.

5. S družinou som pripravil simulované zasadnutie Európskej rady, kde každý člen predstavoval hlavu iného štátu. Vybrali sme si aktuálnu tému (Brexit, situácia na Ukrajine, migrácia...) a snažili sme sa nájsť spoločné riešenie alebo kompromis.

6. Vytvoril som anketu a 10 ľudí som sa spýtal, ako sa im podľa nich zmenil život po vstupe do EÚ. Následne som si overil, či ich vyjadrenia pochádzali z reálnych zmien, alebo išlo o emocionálne nastavenie či dezinformácie.

7. Zozbieral som aspoň 3 kompletné sady mincí z rôznych krajín EÚ a aspoň 5 príležitostných mincí.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie