Odborka Modelár

Odborka Modelár

Zelený stupeň

 1. Urobil som zjednodušený papierový model klubovne alebo inej budovy. Svojej družine som na ňom vysvetlil, čo je mierka a ako sa využíva.  
 2. Zábavným spôsobom som družinu oboznámil so zásadami bezpečnosti práce modelára (práca s nožom, nožnicami, orezávačom, pílkou, šidlom, kladivom, skrutkovačom a bezpečné postupy manipulácie s chemikáliami ako sú lepidlá, epoxidy, farby, riedidlá, atď.). 
 3. Zhotovil som 3 modely zo sád prefabrikovaných dielov. 
 4. Zostrojil som jednoduchý model jedného z uvedeného (nie zo stavebnice):  
  a) jednoduchý klzák s doletom 10 m;  
  b) auto s vlastným pohonom (napr. gumený pohon, para...);  
  c) loď s vlastným pohonom (napr. gumený pohon, para...).  
 5. Zhotovil som jednoduchý model tábora (napr. z papiera, dreva, špajlí) pozostávajúci z brány, niekoľkých stanov, kuchyne, stožiara a táborového oznamovateľa. Všetky stavby som zhotovil v rovnakej, vopred dohodnutej mierke. 
 6. Zorganizoval som pracovnú družinovku, na ktorej som členov svojho oddielu naučil zhotoviť pomocou papiera a dreva jednoduchý klzák s doletom aspoň 10 m. 

Červený stupeň

 1. Svoju zbierku modelov zo stavebníc prefabrikovaných dielov som rozšíril o 5 nových kusov. Minimálne 3 z nich svojou náročnosťou podstatne presahujú moju doterajšiu zbierku. 
 2. Zostrojil som jedno z uvedeného (nie zo stavebnice):  
  a) klzák s doletom 20 m;  
  b) auto s vlastným pohonom s možnosťou nastaviť smer jazdy;  
  c) loď s vlastným pohonom a nastaviteľným kormidlom.  
  So skúsenejším modelárom som prekonzultoval možné problémy a ich riešenia, použitie materiálov, vhodnú mierku, mieru detailu atď. a vypracoval podrobný náčrt, podľa ktorého som model zhotovil.   
 3. Zorganizoval som pracovnú oddielovku, na ktorej som členov svojho oddielu naučil zhotoviť pomocou papiera a dreva jednoduchý model, ktorého konštrukciu som sám navrhol. 
 4. K svojmu modelu pôvodnej konštrukcie som narysoval jeho plán v mierke 1:1 a vypracoval textový návod na zostrojenie. Túto dokumentáciu som zverejnil v oddielovom časopise alebo na internete. 
 5. So svojím modelom som sa zúčastnil výstavy, súťaže alebo som ho inak predviedol na verejnosti. 
 6. Splnil som jedno z nasledovného:  
  a) zorganizoval som oddielovú súťaž v zhotovovaní modelov a pôsobil som na nej ako poradca a rozhodca;  
  b) usporiadal som modelárske popoludnie, na ktoré som pozval skúseného modelára z okolia.  

Poznámky pre vodcov

 • Sadou prefabrikovaných dielov sa rozumie napr. stavebnica plastikového modelu, vystrihovačka či podobný typ modelu, pri ktorom ťažisko práce spočíva vo vzájomnom spájaní vopred zhotovených dielcov. 
 • Cieľom odborky je okrem iného aj naučiť skauta trpezlivosti, schopnosti doťahovať veci do konca a zmyslu pre detail. 
 • Odborka sa snaží aj naučiť skautov deliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti, pomôcť rozvíjať zručnosti aj u iných (hlavne červený stupeň). 

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie