Odborka Kronikár

Odborka Kronikár

Zelený stupeň

  1. Počas šiestich mesiacov vediem kroniku mojej družiny alebo oddielu tak, že nechýba zápis ani z jednej akcie (nemusím byť autorom všetkých zápisov).
  2. Na niekoľkých stranách som v kronike predstavil členov mojej družiny aj s fotkami, vtipnými príhodami a pod. 
  3. Na úvodnú stranu či záložku som napísal pravidlá zapisovania do kroniky.
  4. Sám som ilustroval aspoň päť zápisov do kroniky alebo som k niektorým urobil fotografie. 
  5. Zorganizoval som súťaž o najnapínavejší, najvtipnejší, najkrajšie ilustrovaný a pod. zápis do kroniky. 
  6. Usporiadal som "spomienkovú družinovku". Prezerali sme si staré kroniky a čítali zápisy z nich.

Pozn.: Odborka má iba zelený stupeň.

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie