Genealóg

Zelený stupeň

 1. Vytvorím rodokmeň svojej rodiny s minimálne 3 generáciami predkov (rodičia, starý rodičia, prarodičia). Používam rôzne značenie pre mužské a ženské pohlavie. U žien uvádzam aj meno za slobodna.
 2. Zozbieram informácie  aspoň o 2 známych rodoch v obci alebo v okolí, prekreslím ich erby, vytvorím zjednodušený rodokmeň a svoje zistenia kreatívnou formou predstavím družine.
 3. Vediem si  vlastný denník 6 týždňov a robím doňho zápisky minimálne každé 2 dni.
 4. Pripravím si krátku prezentáciu pre družinu o tom, čo je to genealógia - predstavím im základné názvy v tomto odbore, zdroje a miesta, kde sa dajú nájsť informácie o rodoch, aplikácie na vytváranie vlastného rodokmeňu, atď.
 5. Oboznámim sa aspoň s jedným softvérom na spracovanie rodokmeňu a vytvorím v ňom základný rodinný rodokmeň.
 6. Vytvorím časovú os jedného člena svojej rodiny a zaznačím na ňu významné udalosti a momenty z jeho života (napr. narodenie, prvý zub, vstup na základnú školu, prvá poznámka za zlé správanie, ukončenie gymnázia...).
 7. Zozbieram fotografie členov svojej rodiny a vytvorím alebo obnovím rodinný album, kde bude mať každý člen rodiny venovanú jednu stranu s aspoň dvoma fotografiami.

Červený stupeň

 1. Vytvorím rodokmeň svojej rodiny s minimálne 4 generáciami  predkov a doplním kompletný rodokmeň aj o mladšie generácie (súrodenci, bratranci, synovci a netere, ujovia a tety). Rodokmeň je doplnený o dátumy narodenia a úmrtí jednotlivých členov rodiny.
 2. Zistím významné udalosti, ktoré sa odohrali za posledných 70 rokov v rodine a spracujem ich na časovú os (minimálne 30 udalostí).
 3. Vediem si  vlastný denník 12 týždňov a robím doňho zápisky minimálne každé 2 dni.
 4. Spravím pre oddiel aspoň 2-hodinovú aktivitu  o genealógii, kde sa naučia nové poznatky o genealógii, vytvoria si svoj vlastný rodokmeň a predstavím im kreatívne formy rodokmeňov.
 5. Spoločne s oddielovým vodcom a oddielovou radou spracujem rodokmeň nášho oddielu a družín. Vytvorený rodokmeň umiestnim do klubovne, aby ho každý člen oddielu mohol vidieť a nájsť svoje meno v tomto rodokmeni.
 6. Zúčastním sa na akcii venovanej genealógii alebo sa zoznámim s človekom, ktorý sa zaoberá genealógiou a debatoval som s ním.
 7. Spracujem rôzne štatistiky svojej rodiny. Napríklad koľko bolo akých mien, koľko bolo žien, mužov, najmladší otec, matka, najčastejšie zamestnanie, najstarší člen rodiny...

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie