Filmár

Zelený stupeň

 1. Poznám históriu filmu.
 2. Poznám a viem, čo znamenajú pojmy: ISO, rýchlosť uzávierky, clona, vyváženosť bielej, fps/frames per second.
 3. Vysvetlil som družine hore uvedené pojmy, ich výhody a nevýhody.
 4. Poznám nasledujúce typy záberov: Veľký celok, Celok, Polocelok, Americký plán, Polodetail, Detail, Veľký detail (wwwvsmu.sk/resources/svec_gramatika_filmoveho_jazyka.pdf).
 5. Spolu s družinou som natočil krátke video, v ktorom som využil hore uvedené typy záberov.
 6. Viem zladiť prechody snímok podľa rytmu hudby. Viem odhadnúť, aký typ hudby sa hodí pre daný snímok.
 7. Viem, aké prechody snímok sa hodia pre rýchle akčné videá a aké pre pomalé videá.
 8. Viem odstrániť šum, vytiahnuť reč zo zvuku a potlačiť nechcený šum.
 9. Viem narábať s ľudskou rečou a s hudbou tak, aby sa navzájom nerušili.

10.  Uploadol som mnou vytvorené video na internetovú službu a videlo ho aspoň 50 ľudí.

Červený stupeň

 1. Viem skomprimovať video pre požadované služby: full hd, hd ready, VGA.
 2. Viem, akú moduláciu zvuku mám použiť, aby som dosiahol podvodný zvukový efekt.
 3. Viem využívať audiovizuálne efekty.
 4. Natáčal som scénu aspoň s dvoma kamerami. Pri strihaní som využil obidva zábery.
 5. S družinou sme natočili dva krátke filmy(5-10min) na dva rôzne žánre, ktoré sme následne premietli oddielu, zboru.
 6. Vytvoril som timelapse video z troch hodín natáčania, napríklad západu slnka, sneženia alebo horenia ohňa.
 7. Strihal som video na pomalú hudbu a na rýchlu hudbu.
 8. Viem narábať s rýchlosťou videa, viem, kedy je vhodné snímok spomaliť a opačne kedy zrýchliť.
 9. Viem správne určiť dĺžku záberu tak, aby nebol zbytočne dlhý  alebo veľmi krátky.

10.  Viem, načo sa využíva svetlo pri filme a využívam ho správne.

11.  Uploadol som mnou vytvorené video na internetovú službu a videlo ho aspoň 200 ľudí.

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie