Cestovateľ

Zelený stupeň

  1. Strávil som minimálne 10 dní v zahraničí.
  2. Na cestách po Slovensku som spoznával prírodné a kultúrne zaujímavosti. O svojich cestách som si viedol denník. Pri tom som splnil 2 body z nasledovných:

a) navštívil som 5 hradov;

b) navštívil som 5 historických miest;

c) navštívil som 3 národné parky;

d) 2 pamiatky UNESCO.

3. Navštívil som aspoň dve cudzie krajiny. Cestu som si dokumentoval denníkom alebo fotografiami, diapozitívmi, kresbami a pod.

4. Prečítal som aspoň 2 cestopisy alebo 2 príbehy veľkých cestovateľov a spravil som z nich pútavé zhrnutie, ktoré som následne prezentoval zaujímavou formou pred družinou (hra, kvíz, detektívka,...)

5. Pripravujem sa riadne na svoje cesty. Vytvorím si vlastný cvičebný plán na 3 mesiace a dodržiavam ho. Mám skontrolované všetky potrebné očkovania na cestovanie.

6. Dokážem sa poistiť na doma aj do zahraničia - cestovné aj úrazové poistenie.

7.      Viem poskytnúť základnú prvú pomoc a vždy pri sebe nosím príručnú lekárničku. Dokážem ošetriť tieto poranenia a choroby:

a)      otravu jedlom a hnačku

b)      úpal, úžeh a dehydratáciu

c)      bolesť hlavy

d)     uštipnutie hmyzom alebo hadom

e)      pohryznutie psom

8.      Poznám a mám poznačené základné čísla na ministerstvo zahraničných vecí a ambasádu daného štátu.

Červený stupeň

Na získanie červeného stupňa je potrebné získať zelený stupeň tejto odborky.

1.      V 4 cudzích krajinách som v každej pobudol aspoň týždeň, pričom som splnil aspoň 3 z nasledujúcich:

a)      navštívil 2  historické pamiatky;

b)      navštívil 1 kultúrnu udalosť - miestne divadlo alebo predstavenie;

c)      navštívil 2  prírodné pamiatky;

d)     navštívil 2 chrámy miestneho náboženstva;

e)      ochutnal miestnu špecialitu aspoň v dvoch podnikoch.

Každú z týchto krajín som prezentoval prostredníctvom článku, prednášky, výstavy alebo premietania.

2. Zúčastnil som sa na cestovateľskom festivale a spravil som rozhovor do časopisu so skúseným cestovateľom.

3. Poznám zásady pobytu v krajinách, ktoré sú kultúrne iné ako Slovensko. Vyberiem si 5 krajín, ktoré sú výrazne odlišné a predstavím ich odlišnosti oddielu aj s tým, ako by sa v nich mali správať (rôzne náboženstvo, komunikácia s úradmi, cestovanie, zvyky, gestá, správanie).

4. Viem, čo je couchsurfing, porozprával som sa s niekým, kto ho vyskúšal a podľa vlastných možností som skúsil zodpovedne využiť couchsurfing aj v zahraničí.

5. Aspoň na dvoch svojich cestách som sa nakontaktoval na miestnych skautov, stretol som sa a strávil som s nimi aspoň pár hodín. Priniesol som im vlastný darček zo Slovenska.

6. Nadviazal som na svojich cestách kontakt z minimálne 3 ľuďmi z  inej krajiny a porozprával som sa s nimi o ich situácii, ako sa im žije a aké majú radosti a problémy.

7. Priniesol som pre svoj oddiel alebo družiny cudzokrajné jedlo a pripravil pre nich malú hostinu.

8. Naučil som sa základné frázy aspoň 3 cudzích jazykov, ktoré som doteraz nepoznal (pozdravy, otázky, ďakovanie, prosenie...).

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie