Odborka Archeológ

Odborka Archeológ

Zelený stupeň

 1. Pozrel som si archeologickú expozíciu v našom miestnom alebo regionálnom múzeu. 
 2. Prečítal som si aspoň jednu knihu o archeológii. 
 3. Vyskúšal som si aspoň jednu techniku experimentálnej archeológie (oheň primitívnym spôsobom, štiepanie pazúrika, výroba pravekého nástroja a práca s ním, stavba historickej chyže, práca s kovom, kožou, textilom, maľby, keramika, pec na vypaľovanie ...). 
 4. Pre družinu som pripravil kvíz, nástenku alebo článok do časopisu o najznámejších starých etnikách u nás (pravek, Kelti, Germáni, Slovania ...). 
 5. Zistil som si, kde sa nachádzajú archeologické náleziská a dôležité nálezy v oblasti môjho bydliska a vyhľadal som si o nich nejaké informácie. 
 6. Zúčastnil som sa akcie na ochranu, údržbu, značenie archeologickej lokality, výstavby alebo údržby náučného chodníka alebo osádzania informačných tabúľ. (Alebo som sa snažil podobnú brigádu vybaviť u odborníkov.) 

Červený stupeň

 1. Urobil som mapu najznámejších archeologických nálezísk na Slovensku a niektoré z nich som sa pokúsil navštíviť. 
 2. Formou modelu alebo nákresov som zrekonštruoval hrad, hradisko, praveký objekt. 
 3. Zúčastnil som sa vykopávok pod odborným vedením alebo inej spolupráce: zmapovanie náleziska, pomocná brigáda na nálezisku... 
 4. Na tábore alebo počas roka som pripravil pre oddiel archeologické popoludnie, kde si mohli vyskúšať rôzne druhy experimentálnej archeológie. 
 5. Usporiadal som hru na pravek alebo starovek, kde som využil vedecky overené znalosti z daného obdobia. Alebo som usporiadal hru na nález archeologického pokladu, kde som prezentoval správne odkrytie a zabezpečenie nálezu (napr. zlepenie rozbitých kúskov taniera). 
 6. Vybral som si jednu významnú, archeologicky zaujímavú epochu a hlbšie sa o ňu zaujímam (čítanie príslušných kníh, sledovanie dokumentárnych filmov, výstrižky z časopisov...). Svoje vedomosti som prezentoval rozprávaním, článkom do časopisu, nástenkou... 
 7. Pre oddiel som zorganizoval návštevu náleziska, múzea alebo pamiatky a sprevádzal som účastníkov. 

 

nášivku je možné si zakúpiť v skautskom obchode TOTEM s.r.o.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie