Oddielová stupňovačka

Hra spočíva v zoraďovaní hráčov podľa rôznych pravidiel so zaviazanými očami a bez verbálnej komunikácie. Aktivita je určená pre oddielovú (zborovú) radu a jej cieľom je zistiť aktivitu/pasivitu jednotlivých členov v oddiele. Na hru potrebujete iba šatku, s ktorou hráči si zaviažu oči.

Priebeh aktivity 

Účastníci sa postavia do radu vedľa seba, zaviažu si oči šatkou. Majú prísny zákaz medzi sebou komunikovať. Ich úlohou je zoradiť sa podľa výšky – od najnižšieho po najvyššieho. Hráči sa môžu pohybovať iba na úrovni radu a zakaždým, keď sa niekto z radu uvoľní, musí sa doňho hneď zaradiť.

Rozostavenie je možné aj obmieňať, napr. majú sa postaviť vyšší-nižší – vyšší-nižší, alebo tak, aby najvyšší bol presne v strede (ale to je len pre labužníkov).

V tejto aktivite sa ukáže, kto je ako aktívny. Aktívni členovia sa chytia iniciatívy a začnú sa vymieňať, tí pasívny budú len stať v štýle: Robte si so mnou čo chcete.

Závery, nápady

Po skončení aktivity pri jej hodnotení povedzte účastníkom, o čo v nej išlo. Pochválite tých aktívnych a pasívni budú môcť na sebe popracovať.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie