Kronika na gitare

Využiť svoju tvorivosť v normálnej kronike je prirodzené. Skúste však využiť svoju tvorivosť na vytvorenie nevšednej kroniky. Ako príklad je tu kronika roverskej družiny Jakov z Prievidze. Na gitaru som začiatkom leta nemenovaného roku nalepil prvú nálepku a všetkým sa to páčilo. 

Kronika na gitareTak som postupne pri každom podujatí doplnil ďalšiu. Zrazu ich bolo asi desať a vždy keď ma s gitarou niekto stretol, obdivoval nové kúsky. Vždy mali novú farbu, iný tvar, písmo. Každá nálepka bola malým umeleckým dielom. Gitarové nálepky dokumentovali celú našu činnosť, od týždňových táborov po malé popoludňajšie vychádzky. Tak sme pasovali gitaru za našu kroniku. 

Veková skupina: roveri a roverky (15 – 26 r.)
Oblasť rastu: kreativita, citový rozvoj, estetický rozvoj, citový rozvoj
Ciele aktivity: hľadanie originálneho riešenia, motivácia k častým zápisom do kroniky, rozvoj umeleckého a estetického cítenia 
Počet účastníkov: všetci schopní členovia družiny

Uvedenie

Skautský život nemusí ani zďaleka dokumentovať len tradičná kronika, kniha plná zápisov z podujatí. O čo viac niekoho zaujme povedzme gitara, družinový totem, plagátový stĺp, vizitkár, strom s ozdobnými drevenými plackami...

Pripomienky, závery, nápady

Skúste aj vy vo svojom okolí pohľadať niečo pútavé, čo by sa mohlo stať vašou originálnou družinovou alebo oddielovou kronikou. Vytvorte si kroniku, ktorá nebude mať páru.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie