Bontónik

Deti pri „spoločenskom“ stretnutí v klubovni hodnotia scénky s najčastejšími chybami slušného správania a súčasne si tieto spoločenské situácie aj ony precvičujú, aby ich vedeli následne vhodne uplatniť v praxi.

Veková skupina: skauti a skautky (11 - 15 rokov) 
Oblasť rastu: citový rozvoj, rozvoj charakteru, sociálny rozvoj
Ciele aktivity: formou zábavného nácviku oboznámiť deti s pravidlami slušného správania.
Miesto: klubovňa
Trvanie: 2 - 3 hodiny
Počet účastníkov: družiny - najlepšie zmiešané - aj dievčatá aj chlapci (tak okolo 20 ľudí)
Materiál: pozvánky, kniha o slušnom správaní - napr. Ječný, D.: Breviár moderného človeka, Obzor, BA 1971, úvodná ukážka, kostýmy, pomôcky - podľa sitácie - viď ďalej

Uvedenie

1 - 2 týždne pred konaním aktivity rozošle vodca (iný organizátor) vkusne upravené pozvánky každému účastníkovi, oznamujúc mu miesto a čas konania a takisto aj potrebu dôjsť vo vhodnom - primerane slávnostnom oblečení a s prináležiacou výzdobou zovňajšku - účes, make-up (doporučuje sa prehľadať skrine rodičov a nájsť už nepoužívané časti oblečenia ako čipkované rukavičky, motýlik, šaty po babičke z jej prvého plesu, otcov maturitný oblek, pratetin klobúčik so závojom atď.)

Po rozoslaní pozvánok si vodca (organizátor) naštuduje vhodnú literatúru, zoženie 4 aktívnych, všetkého-schopných a herecky zdatných roverov alebo radcov (vhodné je zloženie 2 dievčatá, 2 chlapci), vyberie úvodnú ukážku a zoženie si všetky potrebné pomôcky - nejaké kostýmy (kabát, rukavice, šaty...), taniere, kompletný príbor, rôzne typy pohárov, plátené obrúsky,...

V deň, keď sa koná aktivita, pri príchode účastníkov ich uvedie do deja ukážkou - napr. z filmu Pretty Woman, My fair Lady, z kazety Spejbl a Hurvínek: Slušné chování, z nejakej literatúry... a potom im predstaví svojich pomocníkov - jedna dvojica predstavuje „nevychovancov“ a druhá historickú návštevu „grófa a grófky“ z 19. st.

Popis aktivity

Účastníci sa rozdelia do malých zmiešaných skupín a začína sa súťaž - „nevychovanci“ postupne hrajú rôzne spoločenské situácie a vkladajú do nich čo najviac nevhodných prvkov. Úlohou skupín je čo najviac z nich zachytiť a zistiť, ako to malo byť správne. V prestávkach, kým sa „nevychovanci“ prezliekajú, vstupujú „gróf a grófka“ s praktickými ukážkami slušného správania z 19. storočia - ako bozkávať dáme ruku, ako získavať jej srdce spevom pod oknom, ako omdlieť v každej vhodnej situácii, ako nežne klipkať očami a pritom sa nesmelo červenať...

Príklady spoločenských situácií:

  • zoznamovacie (kto koho, ako podávať ruku, vykanie a tykanie, kedy vyzliecť rukavice, kedy povstať...)
  • stolovanie (použ. príbora a pohárov, prestieranie, plátený obrúsok...) + prestieranie
  • tanečné zábavy
  • návšteva kultúrneho podujatia
  • reštaurácie
  • návštevy, sviatky
  • obliekanie na konkrétne príležitosti
  • úcta mužov k ženám, mladších ku starším (MHD, púšťanie do dverí, zdravenie...)

(Situácie volíme samozrejme podľa veku zúčastnených - pri mladších - napr. kúzelné slovíčka, slušné vyjadrovanie, telefonovanie - aj keď ani starší to nemusia vedieť...)

Po takýchto súťažných otázkach nasleduje praktická časť - zmiešané dvojice si znova losujú situácie, ktoré si precvičujú - ono ani také správne podanie ruky či pomáhanie dáme do kabáta nie je jednoduché a potrebuje určitý cvik...

Hodnotenie

Na záver vyhodnotia „gróf a grófka“ najšikovnejšiu skupinu - teda tú, čo odhalila najviac nevhodných prejavov a takisto za druhú časť najväčšieho gentlemana a dámu - teda tých, čo najlepšie obstáli v spoločenských situáciách.

Okrem vyhodnotenia sa môže uskutočniť aj preverenie poznatkov v praxi: napr. návšteva reštaurácie, divadla (každý gentleman sprevádza po celý čas konkrétnu dámu) alebo sa môže usporiadať zborový tanečný večierok, ples alebo country bál. Vodca a radcovia slovne ohodnotia a pochvália zúčastnených jemne upozornia na drobné nedostatky a prediskutujú s účastníkmi aj problematickejšie situácie a spoločenské faux-pas.

Pripomienky, závery, nápady

Príklady situácií pre nevychovancov:

  • divadlo - prídu v teplákoch, počas predstavenia sa rozprávajú, jedia a trúsia okolo pukance, odídu tesne pred záverom, aby sa nemuseli tlačiť pri šatni...
  • stolovanie - obrúsok si zastrčia za golier, jedia rukami, mľaskajú, ústa si utrú do rukáva, vypijú kompótovú šťavu z misky, pri jedle čítajú,...

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie